စိႏၲာေမာ္

သီခ်င္းေရးျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာထက္ အရင္တုန္းက ၂၀၁၅ေလာက္က စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ထြက္တယ္။ စာေရးဆရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

8 months 1 week ago
1 Hit