တင္ေရႊ (မဇၩိမ)

“အပ်က္အစီးမ်ား႐ွိၾကသလို စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ ကုန္က်တာလည္းမ်ားတယ္္ ။ႏွမ္းထြက္ခ်ိန္မွာလည္း   ေစ်းႏႈန္းေကာင္းရဖို႔   ေတာင္သူေတြ   ေမ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။

1 year 2 months ago
4,961 Hits