တင္ေရႊ (မဇၩိမ)

“အပ်က္အစီးမ်ား႐ွိၾကသလို စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ ကုန္က်တာလည္းမ်ားတယ္္ ။ႏွမ္းထြက္ခ်ိန္မွာလည္း   ေစ်းႏႈန္းေကာင္းရဖို႔   ေတာင္သူေတြ   ေမ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။

9 months 1 week ago
4,815 Hits