မ်ဳိးသန္႔

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္သည္ ယခု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ဟု ဆိုပါက မွားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

1 year 4 months ago
394,883 Hits