EFE/AFP

မက္ဆီဒုိးနီးယား ပါလီမန္တြင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္က တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုဥကၠဌ ခန္႔အပ္မႈကို ဆန္႔က်င့္ဆႏၵျပလ်က္ ပါလီမန္အတြင္း အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈႏွွွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မ...

11 months 4 weeks ago
7,861 Hits