ေက်ာ္ေဇာဟိန္း

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို စတင္က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

4 months 2 weeks ago
46,427 Hits