ေက်ာ္ေဇာဟိန္း

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို စတင္က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

1 year 4 months ago
46,918 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးပဲေနေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အားသာခ်က္ရွိသလို တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေလးေတြရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေလးေတြေပါ့ေနာ္။

11 months 3 days ago
1 Hit