မဇ္ဈိမ

Photo: Lynn Bo Bo/EPA
ဓာတ်ပုံ - သူရ
ဓာတ်ပုံ - သက်ကို
photo - AFP

Pages