ထြဋ္ထြဋ္ႏိုင္

“ျဖစ္ရပ္တိုင္းမွာ စိတ္ေကာင္းထားရန္ အစီအစဥ္ ရိွမရိွ” တရားေတာ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၅ရက္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္မွာ က်င္းပေသာ ႏွစ္သစ္ကူး တရားအလွဴေတာ္ဓမၼသဘင္ စတုတၳညမွာ   ေဟာသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

1 year 3 months ago
22,422 Hits