ေအာင္သူရ

“Min Residences” စုေပါင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပြဲဦးထြက္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

8 months 5 days ago
9,006 Hits

ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုလုပ္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္ေနၿပီဗ်။ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေမရိကန္မွာစမလား၊ ျမန္မာျပည္မွာ စမလားေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ စျဖစ္သြားတာေပါ့။

8 months 1 week ago
5,704 Hits

ဗီယက္တယ္(လ) အေနနဲ႔ ျမန္မာက ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား တယ္လီကြန္း အမ်ားပုိင္ဟုိးဒင္း လီမိတက္နဲ႔ ၄၉-၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးနဲ႔ အစုစပ္လုပ္ကိုင္မွာျ...

1 year 1 month ago
23,644 Hits