ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ဳိင္ေက်းရြာထဲကအိမ္တစ္အိမ္မွာ ၃၅ နွစ္ဝန္းက်င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ရက္ကန္းခတ္ေနၿပီး ရက္ကန္းစင္ေပၚမွာေတာ့ ပံုေပၚစျပဳလာတဲ့ ေရာင္စံုခ်ည္ထည္ ကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတဲြခရိုင္အတြင္းသစ္မာစိုက္ခင္းလုပ္ကိုင္တဲ့ပုဂၢလိကကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ေတာရွင္းသစ္ခုတ္မႈေၾကာင့္  သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းရွားပါး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာတယ္လို႔  မၾကာေသးခင္ကေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ေဒသခံမ်ားကေျပာပါ...

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ ေတာဆင္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕အစားအစာကို ႏွစ္သက္လာၾကၿပီး စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ လယ္ကြင္းထဲ ေရာက္လာတတ္ၾကပါတယ္

ပ်ားေမြးျမဴေရးေၾကာင့္ သီးႏံွအထြက္တိုးေစၿပီး ေတာင္သူမ်ားလည္း  ဝင္ေငြ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္

ေဒသတြင္း HIV ျပန္႔ပြားမႈ  အျမင့္ဆံုး ၅ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျမန္မာ ပါေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္စံုမက္တဲ့..............