ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေပၚမူတည္ၿပီး သေဘာထားအျမင္မတူၾကတာေတြနဲ႔ ရင့္သီးျပင္းထန္ၿပီး အမုန္းစိတ္နဲ႔ တုန္႕ျပန္ေျပာဆိုလာၾကတဲ့ကိစၥ နိဒါန္းပ်ိဳးတဲ့သေဘာ ေျပာလိုက္တာပါ။

ခက္တာက အမွားကို အမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔အေသမွတ္ထားရေလာက္ေအာင္ မွားေနတာမ်ိဳးက ျပင္ရခက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ပုဒ္ထားအမွားေတြကေတာ့ ေျပာျပတဲ့သူရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရးတဲ့သူကုိယ္တိုင္က မွားမွန္းသိရင္ ျပင္လို႔လြယ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔လည္း တြဲဘက္အနက္ရွိေနတဲ့စကားလံုးတခ်ိဳ႕ကုိပဲ အနည္းငယ္ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါေသးတယ္။ စကားလံုးေတြမွာ တြဲဘက္အနက္ေတြရွိေနတာမွန္ၿပီ။

ဒီေနရာမွာ ႀကံဳႀကိဳက္တုန္း စကားေျပအေရးအသားအမွားအေၾကာင္း လတ္တေလာႀကံဳရတာေလးတစ္ခု ၾကားညွပ္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

မ်က္ေမွာက္သမိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးအရွိန္က်လာေနၿပီလို႔ယူဆရတဲ့ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးေရး အမ်ိဳးသားေရးအျမင္က်ဥ္းမႈသည္ပင္လ်င္ အခုေတာ့ ေခါင္းတေထာင္ေထာင္ျဖစ္လာသလားလုိ႔ေမးရမလိုပါပဲ။

က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့အေရးေတာ္ပံုေတြဟာ တကယ္ေတာ့ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးေတြျဖစ္ေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ္လွန္အံုၾကြခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာစာေပမွာ တြဲၿပီးအသံုးျပဳတဲ့တြဲလံုးစကားလံုးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ တြဲလံုးေတြဟာ အဓိပၸါယ္တူစာလံုးေတြနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတဲ့စာလံုးေတြကို အတြဲလိုက္ တြဲသံုးတဲ့ စကားလံုးေတြပါပဲ။ ဥပမာ  “ ဖြင့္လွစ္၊...

ဒီေနရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕အသိညာဏ္နဲ႔ပညာဗဟုသုတ ရပ္တန္႔ေႏွးေကြးခဲ့ရတဲ့ ေခတ္ႀကီးတစ္ေခတ္ေၾကာင့္ ဒီကေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ေခါင္းထဲ အာဇာနည္ေန႔အေပၚ ဘယ္လို ဘယ္ေလာက္အထိ သိေနၾကတယ္၊

စကားလံုးအသစ္ ထြင္တဲ့ေနရာမွာ ထြင္တာမ်ားလြန္းလို႔ စကားလံုးေလာ္လီသူ၊ ေပါ့ပ်က္သူ၊ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ဘာသာစကားကို ဖ်က္ဆီးသူအျဖစ္ ရႈတ္ခ်ခံရတဲ့အထိ စကားလံုးသစ္ထြင္ရာမွာ   ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦး ရွိပါတယ္။

စကားေျပအေရးအသားမွာ စကားလံုးသတ္ပံုအမွားဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ပထမအမွားျဖစ္ၿပီး အခုလို ပုဒ္ထားနဲ႔ ပုဒ္ဆက္အမွားဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ဒုတိယအမွားျဖစ္ပါတယ္။

Pages