ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီေရးကိစၥမ်ားတြင္ အာရုံကိုင္းညႊတ္ေနေသာ အခိ်န္ကျဖစ္သည္။

က်ီးပါးစပ္လို႔ေခၚတဲ့ က်ီးႏႈတ္သီးသ႑ာန္ ေက်ာက္ထပ္ အေပါက္၀မွာရပ္ေနတဲ့အခိုက္ မိုးသက္ေလက တဟူးဟူးတိုက္ေနပါတယ္................

 “ရေသ့ရြက္ဘုရား”ေစတီ တည္ထားရာေအာက္ဘက္ ေပ ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔အက်ယ္ရွိတဲ့ ေျမေနရာကေနၿပီး အေပၚကိုေမာ့ၾကည့္တဲ့အခါ..................

က်ေနာ္တို ့ငယ္စဥ္အသက္(၂၀) ၀န္းက်င္အရြယ္စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား ကုိအရုဳးအမူးဖတ္ကာစအခ်ိန္...............