မဲပေးသူ ရာခိုင်နှှုန်း များနိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၏ လွတ်လပ်၊ မျှတမှှုအပေါ် ယုံကြည်မှှု မြင့်မားကြကြောင်း စစ်တမ်းက ညွှန်ပြ

မဲပေးသူ ရာခိုင်နှှုန်း များနိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၏ လွတ်လပ်၊ မျှတမှှုအပေါ် ယုံကြည်မှှု မြင့်မားကြကြောင်း စစ်တမ်းက ညွှန်ပြ

၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ရပ် အရ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူ ရာခိုင်နှှုန်းများများ လာရောက် မဲပေးကြ လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ "၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးရန် စီစဉ်ထားပါသလား" ဆိုသည့် မေးခွန်းကို မေးမြန်းခဲ့ရာ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း ၈၁ ရာခိုင်နှှုန်းက ၎င်းတို့အနေဖြင့် မဲသွားပေးဖြစ်မည့် အလားအလာ အလွန်များကြောင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုကိန်းဂဏန်းမှာ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် မဲရုံများသို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ သွားရောက်မဲပေးကြမည့် ပမာဏကို ထင်ဟပ်ဖွယ်ရာ ရှိသည်။

တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မဲပေးခွင့်ကို အကောင်အထည်ဖော် အသုံးချမည့် ၎င်းတို့၏ စိတ်အားထက်သန်မှှု နောက်ကွယ်တွင် အောက်ပါ အကြောင်းရင်းများ ရှိနေကြောင်း စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများက သဘောထားပေးခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံသားတာဝန် ကျေပွန်ရန် (၃၀ ရာခိုင်နှှုန်း)၊ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ရန် (၂၇ ရာခိုင်နှှုန်း)၊ အများလုပ်၍ လိုက်လုပ်ခြင်း (လူတိုင်း မဲပေးကြမှာ၊ ဒါကြောင့် ငါလည်း မဲပေးရမယ်) (၁၆ ရာခိုင်နှှုန်း)၊ အစိုးရသစ်တစ်ရပ် ရွေးချယ်နိုင်ရန် (၁၂ ရာခိုင်နှှုန်း) ၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးကို အသုံးချရန် (၂ ရာခိုင်နှှုန်း) ၊ မိသားစုဝင်များက တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့် (၁ ရာခိုင်နှှုန်း) နှင့် အဂတိလိုက်စားမှှုများ အဆုံးသတ်ရေး (၁ ရာခိုင်နှှုန်း)။

စစ်တမ်း တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းရလျှင် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် မဲပေးမည့်သူ ရာခိုင်နှှုန်းမှာ ၈၁ ရာခိုင်နှှုန်းခန့် မှ ၈၅ ရာခိုင်နှှုန်းခန့် အတွင်း ရှိနိုင်သည်။

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပုံ
    
၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ဝေဖန်မှှု အများအပြားရှိနေသော်လည်း၊ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ အများစုက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲထက် ပို၍ လွတ်လပ်၊ မျှတ နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ ၃၄ ရာခိုင်နှှုန်းကသာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်၊ မျှတကြောင်း ယူဆကြသော်လည်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ယုံကြည်မှှုမှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်နေကာ ၆၆ ရာခိုင်နှှုန်း ခန့် ရှိသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ယုံကြည်မှှုအဆင့်မှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီးများထက် သိသိသာသာ ပိုမြင့်မားကာ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေပြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးများတွင်မူ ၆၃ ရာခိုင်နှှုန်း ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ယုံကြည်ကြသူ ရာခိုင်နှှုန်းမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လက Asia Foundation က ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းမှ ရာခိုင်နှှုန်း နှင့် သိပ်မကွာပေ။ ထို ၂၀၁၄ ခုနှစ် စစ်တမ်းအရ ဆိုလျှင် စစ်တမ်း ဖြေဆိုသူ ၆၈ ရာခိုင်နှှုန်း မှာ ဤ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်၊ မျှတ လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြကြောင်း သိရသည်။

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ပတ်သတ်၍ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း၏ လေးပုံသုံးပုံကျော် (၇၇ ရာခိုင်နှှုန်း) က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်၊ မျှတစေရန် ကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နေခဲ့ကြောင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။ UEC အပေါ် အမြင်နှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများကြားတွင် အနည်းငယ် ကွဲပြားနေသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများက UEC အပေါ် ထောက်ခံမှှု နှှုန်းထား ၇၈ ရာခိုင်နှှုန်း ရှိနေရာ၊ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များတွင် ၇၂ ရာခိုင်နှှုန်း ရှိသည်။

၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အား ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ပတ်သတ်၍ ယုံကြည်မှှု မြင့်မားလျက်ရှိသော်လည်း စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် (၆၅ ရာခိုင်နှှုန်း) က ၎င်းတို့အနေဖြင့် မဲစာရင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ လျှို့ဝှက်မဲပေးမှှု တကယ်လုံခြုံမှှု ရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသော နှှုန်းထားမှာ အလွန်မြင့်မားပြီး ၇၁ ရာခိုင်နှှုန်း ရှိသည်။

စစ်တမ်းအား မဇ္ဈိမမီဒီယာဂရု ဦးဆောင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ (consortium) တစ်ခုက

လုပ်ငန်းအပ်နှံခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး Merdeka Center for Opinion Research

(မလေးရှား) က နည်းပညာ အကြံပေး အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းအား

အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် အဖွဲ့မှာ Myanmar Survey Research (MSR) ဖြစ်သည်။

အရွယ်ရောက်ပြီးသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၂၀၀ အား လူတွေ့မေးမြန်းကာ

စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအား "multi-stage random

sampling" စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်တာဗျူးများကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ြ

ပုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အင်တာဗျူးများတွင်

စကားပြန်များက ကူညီခဲ့ကြသည်။ ချင်းပြည်နယ်မှလွဲ၍ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်

စစ်တမ်းကောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ၊  ရေဘေးကြောင့် အထမမြောက်ခဲ့ပေ။

စစ်တမ်းအား နိုင်ငံတော် လူဦးရေ နှင့် အချိုးကျ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Mizzima Weekly