ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးသည့္ ပါတီဝင္မ်ား ျပည္သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံဖို႔ ဦးေဌးဦးေျပာ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။             ။ ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နားလည္လက္ခံၿပီး အႏိုင္ရအမတ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္မႈ မလုပ္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပူးတြဲဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးေဌးဦးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“႐ႈံးလို႔ (ကန္႔ကြက္လႊာ)ဘာတင္စရာ လိုလဲ။ ႐ႈံးတယ္ဆိုတာက လူထုရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၿပီးသြားၿပီပဲ” ဟု ဦးေဌးဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမစခင္ သတင္းေထာက္ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ အႏုိင္ရ NLDအမတ္ဦးေရ ၁၀၀ခန္႔ကို တရားစြဲကန္႔ကြက္ရန္ ရွိေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနမႈအေပၚကိုလည္း ဦးေဌးဦးက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့တာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ့ဘက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးတယ္၊ ႐ႈံးေနတယ္။ ျပည္သူရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ကို နာခံမယ္၊ ဒါပဲ ေျပာခဲ့တာပဲ” ဟု ဦးေဌးဦးက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားအရ လက္ရွိ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ဝါရင့္အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အျပတ္အသတ္ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္။

ဦးေဌးဦးအပါအဝင္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာလည္း အတိုက္အခံပါတီကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

“႐ႈံးလို႔ (ကန္႔ကြက္လႊာ)တင္တယ္၊ ႐ႈံးလို႔ မေက်နပ္လို႔ တင္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လာမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြမွာ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေအာင္ဆိုတဲ့ ျပဳျပင္လို တဲ့သေဘာနဲ႔ တင္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတာ့ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္တယ္” ဟု ဦးေဌးဦးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၎ကိုယ္တုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ဟသၤတၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရသြားသည့္ အမတ္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးဟု ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ အႏုိင္ရအမတ္သည္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ယူခဲ့သည္ဟု သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကျငာၿပီး ၄၅ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလဒ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာ ႏိုဝင္ဘာ ၉ရက္တြင္ စတင္ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။