သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေျပာ

.

ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ။         ။သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ယံုျကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးနွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ကခ်င္ဒီမုိကေရစီပါတီက သံုးသပ္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ ႏွင့္ ၁၇ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပး ရန္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆုိထားသည္။

ယင္းအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္း ရပ္တန္႔ေပးျပီး မူလအေျခစိုက္ မိခင္တပ္ရင္း၊ တပ္မသို႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးရန္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္ရမွသာလ်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ယံုျကည္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ား ကိုအျပန္အလွန္ ဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕ဆက္မည့္ပါတီ၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္သာမက ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု၌ အႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာ ''အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္"၊ တိုင္းရင္းသားမဲ ဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ေသာ "ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္"၊ "ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ"တုိ႔ႏွင့္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဠာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရိွေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးတြင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိသည္။