ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈကို ဆိုနီယာဂႏၵီ ဂုဏ္ျပဳ

.

သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံပါတီက ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳေအာင္ျမင္မႈရရွိျခင္းအား အိႏိၵယ ကြန္ဂရက္ပါတီ ဆိုနီယာဂႏီၵက ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္က ဂုဏ္ျပဳစကား ဆုိသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္႐ုန္းကန္ခဲ့ကာ မယိမ္းမယိုင္တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ႏွလုံးျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆိုနီယာဂႏီၵက အမွတ္တရျပဳသကဲ့သို႔ ကြန္ဂရက္ ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ၾကားက နက္႐ႈိင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ကိုလည္း အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းပို႔ေစႏိုင္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဆိုနီယာဂႏီၵက ဖြင့္ဟေျပာသည္။

ထုိျပင္ ဆိုနီယာဂႏီၵက သမၼတဦးသိန္းစိန္အားလည္း ခ်ီးက်ဳးစကားဆိုရာတြင္ သူ၏ေခါင္းေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးမႈ မပါဘဲ ယခုဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းက ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ သည္။

ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ရာဟူးလ္ဂႏီၵကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိႏိၵယႏွင့္ သံေယာဇဥ္ရင္းႏွီးမႈရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီကို ေအာင္ပြဲအတြက္ ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုပါတယ္။ ဒီေအာင္ပြဲက ျမန္္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေခတ္သစ္ပါ။ သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပိုမိုရင္းႏွီး သြားမည္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"ဟု ရာဟူးလ္က တြစ္တာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းနယ္စပ္ခ်င္း ကီလိုမီတာ ၁၆၄၀ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။