မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံလျှော့ချကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံလျှော့ချကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
Central Bank of Myanmar Photo: Mizzima

မတ်လ ၂၄။          ။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော Covid 19 ရောဂါကူးစက်မှု အခြေအနေများကြောင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁ (ဈ) အရ ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း (Bank Rate) အား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်နှစ်လျှင် ၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံလျှော့ချ၍ ဘဏ်တိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၈.၅) ရာခိုင်နှုန်း သို့ ထပ်မံပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။

ယခုကြေညာချက်အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အနေဖြင့် ဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်း အပ်ငွေများအပေါ်ပေးသည့် အတိုးနှုန်း နှင့် ချေးငွေများအပေါ်တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြား ချက် အမှတ် (၄/၂၀၂၀) အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် လက်အောက်ရှိ ဘဏ်များ၏ အပ်ငွေပေါ် အတိုးနှုန်း နှင့် ချေးငွေအတိုးနှုန်းများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံလျှော့ချ ပြင်ဆင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။

(က) ငွေစုစာရင်းအပ်ငွေ၊ ငွေစုလက်မှတ် နှင့် အချိန်စေ့မှ ပေးရမည့် အပ်ငွေတို့အပေါ်တွင် ပေးရမည့် အနည်းဆုံး အတိုးနှုန်း ကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းအောက် (၂) ရာခိုင်နှုန်း (၈.၅% - ၂% = ၆.၅%) ထက်မနည်းစေရန်။

 (ခ) အောက်ပါ အာမခံပစ္စည်းများ ရယူ၍ ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများ အပေါ်တွင် တောင်းခံနိုင်သည့် အများဆုံး အတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း အထက် (၃) ရာခိုင်နှုန်း (၈.၅% + ၃% = ၁၁.၅%) ထက် ကျော်လွန်၍ ကောက်ခံခြင်း မပြုရန်-

- မြေ နှင့် အဆောက်အဦး၊ ရွှေ-ရွှေထည်ပစ္စည်း၊ စိန် နှင့် အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ငွေစုလက်မှတ်၊ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်၊ စာရင်းသေအပ်ငွေ (အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေ)၊ အပေါင်ပြုနိုင်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက် မှတ်များ နှင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ၊ လက်ရောက်အပေါင် ( Pledge)၊ ချေးငွေအာမခံ (Credit Guarantee) ဖြင့် ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ် သည့် အာမခံပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို အခြေပြု၍ ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများ။

 (ဂ) အထက်အပိုဒ် (ခ) ပါ အာမခံပစ္စည်းများမှ အပ အခြားအာမခံပစ္စည်း ရယူ၍ ဖြစ်စေ၊ အာမခံပစ္စည်း ရယူခြင်း မပြုဘဲ ဖြစ်စေ၊ ထုတ်ချေးသည့် ချေးငွေများအပေါ်တွင် တောင်းခံနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုးနှုန်းကို ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်း အထက် ၆ ရာခိုင်နှုန်း (၈.၅% + ၆% = ၁၄.၅%) ထက်ကျော်လွန်၍ ကောက်ခံခြင်း မပြုရန် ကြေညာချက်တွင် ပါဝင်သည်။

 အဆိုပါ အတိုးနှုန်းထပ်မံလျှော့ချ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မည် ုဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။

 မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀) ရက်စွဲဖြင့် ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း (Bank Rate ) အား တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ထားရာမှ ဝ.၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချလိုက်သည့်အတွက် အတိုးနှုန်း ၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း အဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

Mizzima Weekly