အင္အားႀကီးပါတီက ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးနဲ႔ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚရီရီခ်ဳိနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း

.

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚရီရီခ်ဳိသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) အတြင္းျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦး၀င္းၾကဴ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ဦးၾကည္သန္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဦးရန္ႏိုင္ၿဖိဳးတို႔ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ရည္မွန္းခ်က္၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသအေပၚထားရွိသည့္ ေစတနာမ်ားကို ယခုအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚရီရီခ်ဳိ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္မဲဆႏၵနယ္ - ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္။

ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရလဲ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကို သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရြ႕တစ္ခုအေနနဲ႔ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႕ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္လိုတဲ့ အတြက္ျဖစ္ ပါတယ္။

ဆရာမအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္၊  ဘာေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ရွိပါသလား။

လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခ်င္တာေတြရွိပါတယ္။ ဒီေဒသအတြင္းမွာေနထိုင္ေနၾကတဲ့ေနာက္က်နိမ့္က်န္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘ၀လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးကိစၥေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အာဟာရျပည့္မီၿပီး က်န္းက်န္းမာမာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ လံုၿခံဳစြာႀကီးျပင္းႏုိင္ဖို႔ေတြ၊ ဒီေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ဖို႔ေတြ၊ပညာေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ေတြ လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဒသခံေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္က ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ေဒသ ထြက္ကုန္ေတြ ကိုေစ်းကြက္စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီးေဒသအတြင္းစီးပြားတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။

ဆရာမအေနနဲ႔ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ဆိုရင္ေရာ ဘာေတြလုပ္ကိုင္ေနပါသလဲ။ အရင္ကေရာ ဘာလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။

ကၽြန္မက အရင္တုန္းကလည္း လယ္ယာနဲ႔ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္းပဲ ဒီလုပ္ငန္းကိုပဲ ရံုးအဖြဲ႔နဲ႔အတူလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ NLD ပါတီကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာပါလဲ။

NLD ကေတာ့မိခင္ပါတီပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ပါတီစတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္ကတည္းက ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း NLD က ေနပဲ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံယွဥ္ၿပိဳင္တာပါ။

ဆရာမ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးႏိုင္တဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနပါသလဲ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမယ့္သူကေရာ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အမွတ္(၂)  မဲဆႏၵနယ္မွာဆိုရင္ေတာ့ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရ လက္ရွိအေနအထားအထိက ေတာ့ ၆၈၅၀၅မဲ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးထြက္မဟုတ္တဲ့ မဲစာရင္းအရေပါ့ေလ။ ၿပီးေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ဆိုရင္ ေလးပါတီ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။ အဲ့ဒီမွာ အင္အားႀကီးတဲ့ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ USDP ပါတီပါပဲ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္အမတ္ေလာင္းကလည္း USDP ကေန၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ဗိုလ္မွဴး၀င္းၾကဴ ပါပဲ။

ဆရာမတို႔ေဒသမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကိုေျပာင္းေရႊ႔ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ မဲေပးႏုိင္မယ့္အေနအထားရွိပါသလား။

လံုး၀မရိွပါဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။

တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္  ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး မဲဆြယ္ေနတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာမ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာေရာ ဒီလိုမ်ဳိးမဲဆြယ္မႈမ်ဳိးေတြ ရွိပါသလား။

ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပမဲဆြယ္သလားဆိုရင္ေတာ့ ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ တစ္ဘက္ပါတီႀကီးေတြက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ဆြမ္းေကၽြးပြဲေတြ အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အခါမွာ NLD အမတ္ေလာင္းေတြမွာ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြ ေတြ႕ရပါသလဲ။ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲ ရွိေနရင္လည္း ေျပာျပေပးပါ။

စည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြကလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လံုး၀မေကာင္းပါဘူး။ ကားပ်က္တာေတြ၊ ရႊံ႕ဗြက္ထဲကားေမာင္းရတာေတြ ဆိုရင္ ကားဆင္းတြန္းရလို႔ အခ်ိန္ေတြလည္း ေနာက္က်ၿပီး မဲဆႏၵရွင္နဲ႔ အခ်ိန္မီမေတြ႕ႏိုင္တာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလို အခ်ိန္ေနာက္က်ရတာကလြဲလို႔ စိန္ေခၚမႈႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ လက္ရိွရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့  မဲစာရင္းပါပဲ။  အသက္ျပည့္ၿပီးတဲ့မဲေပးႏိုင္သူေတြ မဲစာရင္းမွာအားလံုးမပါ၀င္ၾကတာမ်ဳိး၊ ပိုေနတဲ့ ထပ္ေနတဲ့ မဲစာရင္းေတြ ရွိေနတာမ်ဳိးကို စိုးရိမ္ဖြယ္ေတြ႕ရိွေနရပါတယ္။

ျပည္သူေတြကေရာ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားမႈအေျခအေန ဘယ္လိုရွိၾကပါသလဲ။ မဲတကယ္လာထည့္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ရိွေနၿပီလို႔ထင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာေလ စိတ္ပါ၀င္စားမႈပိုမ်ားၿပီး ပါ၀င္မႈႏႈန္းပိုမ်ား လာေလျဖစ္ေန တာကို ျမင္ေနရလို႔ပါ။ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာလည္း မဲတကယ္လာထည့္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို မဲလာထည့္ျဖစ္ေအာင္လည္း ကၽြန္မတို႔က တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ဆိုရင္ မဲေပးရေတာ့မယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ဆရာမတို႔အေနနဲ႔ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဲေရတြက္ရာမွာအဓိကက်တဲ့မဲရံုကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အကူကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သင္တန္းထပ္တလဲလဲေပးေနပါတယ္။ ေငြစာရင္းေတြကို တိတိက်က်ျဖစ္ဖို႔အေရး ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ မဲရံုျပင္ပမွာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ ရိွေနဖို႔အတြက္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေမးခ်င္တာကေတာ့အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ်ားမ်ားရွိေနရင္ ဘယ္လိုအရာေတြကို ေျပာင္းလဲေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

အမ်ဳိးသမီးေတြသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ်ားမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးေက်းဇူးလည္းအမ်ားႀကီးရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲ မႈစြမ္းရည္ ရွိျခင္း ဆိုတဲ့ ေမြးရာပါစြမ္းရည္နဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြမျမင္ႏိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာတင္းမာမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံလူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီး ဆိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳမႈႏႈန္းမ်ားေလ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရိွတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အသံကို လႊတ္ေတာ္ထဲယူေဆာင္နိုင္ေလျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။