ကျား၊မရေးရာဘက်လိုက်မှုမရှိသော သတင်းများတင်ဆက်ခြင်း စာအုပ်အားအခမဲ့ ဖြန့်ဝေမည်

12 November 2019
ကျား၊မရေးရာဘက်လိုက်မှုမရှိသော သတင်းများတင်ဆက်ခြင်း စာအုပ်အားအခမဲ့ ဖြန့်ဝေမည်

ကျား၊မရေးရာဘက်လိုက်မှုမရှိသော သတင်းများတင်ဆက်ခြင်း စာအုပ်အားအခမဲ့ ဖြန့်ဝေမည်
*********************************
သတင်းသမားများ သတင်းရေးသားတင်ဆက်ရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏   မျှတသောအသံ၊ ထင်မြင်ချက်နှင့်  အလုပ်အကိုင် ကိုယ်စားပြုမှုများအပေါ် ကွာဟချက်များကြောင့် ကျား၊ မ မျှတသော သတင်းရေးသားတင်ဆက်နိုင်ရန် အတွက် လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ပြန်မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က Park Royal Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ကျား၊မရေးရာ ဘက်လိုက်မှုမရှိသော သတင်းများတင်ဆက်ခြင်းစာအုပ်ကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပညာ၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(UNESCO) နှင့်  နိုင်ငံတကာမီဒီယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(IMS) တို့၏  ပံ့ပိုးမှုဖြင့်  မြန်မာအမျိုးသမီး သတင်းသမားများအဖွဲ့က ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။

သတင်းအပြည့်စုံ - http://www.mizzimaburmese.com/article/62777
ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် - ဟိန်းသက်ဦး

Mizzima Weekly