အလ်ဟာဂျ် ဦးအေးလွင်၊ ဦးဆောင်ဆော်သြရေးမှူး အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း

17 October 2019
အလ်ဟာဂျ် ဦးအေးလွင်၊ ဦးဆောင်ဆော်သြရေးမှူး အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း

အလ်ဟာဂျ် ဦးအေးလွင်၊ ဦးဆောင်ဆော်သြရေးမှူး အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း

#zawgyi
အလ်ဟာဂျ် ဦးအေးလွင်၊ ဦးဆောင်ဆော်သြရေးမှူး အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း

Interview with Al-Haj U Aye Lwin, Chief Convener, The Islamic Centre of Myanmar

If you are looking for Truth WATCH Narratives & Facts

Mizzima Weekly