နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ အာဆီယံ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Form D)များကို အီလက်ထရောနစ် နည်းဖြင့် လဲလှယ်နိုင်မည်

17 October 2019
နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ အာဆီယံ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Form D)များကို အီလက်ထရောနစ် နည်းဖြင့် လဲလှယ်နိုင်မည်

နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ အာဆီယံ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Form D)များကို အီလက်ထရောနစ် နည်းဖြင့် လဲလှယ်နိုင်မည်

********************
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လာမည့် နိုဝင်ဘာလမှစတင်ကာ အာဆီယံပြတင်းတစ်ပေါက်စနစ်ဟု ခေါ်သည့် ASEAN Single Window ကုန်သွယ်မှုစနစ်မှတစ်ဆင့် အာဆီယံပင်ရင်း နိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် (Form D) များကို အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် စတင်လဲလှယ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ရိုက်ကူး / တည်းဖြတ် - စိုးချစ်ချစ်ပိုင်
သတင်းအပြည့်အစုံ - http://www.mizzimaburmese.com/article/61510