တစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ခိုးစာကျွေးခြင်းနှင့်ခိုစာရောင်းခြင်းများကို တားမြစ်မှု အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား

11 October 2019
တစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ခိုးစာကျွေးခြင်းနှင့်ခိုစာရောင်းခြင်းများကို တားမြစ်မှု အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား

ခိုမှတစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ခိုးစာကျွေးခြင်းနှင့်ခိုစာရောင်းခြင်းများကို တားမြစ်ရန် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ် အောင်မြင်မှုရှိမရှိကို စောင့်ကြည့်သွားရမည် ဖြစ်သည်။ ရိုက်ကူးတင်ဆက်-ဖူးအိအိနွယ်

Mizzima Weekly