မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ကျဆင်းနိုင်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်ခန့်မှန်း

10 October 2019
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ကျဆင်းနိုင်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်ခန့်မှန်း

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်များ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၂၀ နှင့်၂၀၂၁ခုနှစ်တို့တွင် ကျဆင်းနိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားသည်။ သတင်းအပြည့်အစုံ - http://www.mizzimaburmese.com/article...

ရိုက်ကူး / တည်းဖြတ် - စိုးချစ်ချစ်ပိုင်