အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်း ရွှေဈေးနှုန်း ၊ ငွေဈေးနှုန်း ၊ စက်ဆီဈေးနှုန်းများ

09 October 2019
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်း ရွှေဈေးနှုန်း ၊ ငွေဈေးနှုန်း ၊ စက်ဆီဈေးနှုန်းများ

အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်း ရွှေဈေးနှုန်း ၊ ငွေဈေးနှုန်း ၊ စက်ဆီဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းများပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

Mizzima Weekly