ဗင်နီဇွဲလားကို သရေကျတဲ့ အိမ်ရှင် ဘရာဇီးလ်

19 June 2019
ဗင်နီဇွဲလားကို သရေကျတဲ့ အိမ်ရှင် ဘရာဇီးလ်

ကိုပါအမေရိကဖလား အုပ်စု (A) ပွဲစဉ်ရလဒ်

ဘရာဇီးလ် ၀-၀ ဗင်နီဇွဲလား

Mizzima Weekly