အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ။             ။ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႔ကို ေအာက္တိုဘာ  ၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္းရွင္လူ၊မိဘျပည္သူမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ မၾကာမီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ႕ အဆံုးျဖတ္ဟာႏိုင္ငံ နဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ခံယူထားပါတယ္။ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးကိုေလ့လာရင္ သူ႔ႏိုင္ငံ၊ သူ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ ရပ္တည္လာခဲ့ၾကတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လာမယ့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ကိုယ့္ဘာသာသနာ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ ဘယ္ေလာက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ မလဲဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မဲေပးရာမွာပါတီကိုလည္းေလ့လာ၊ ဦးေဆာင္သူကိုလည္းေလ့လာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ လည္းေလ့လာၿပီး ေလ့လာျခင္း(၃) မ်ိဳးနဲ႔ဆႏၵမဲေပးၾကရင္ မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္မွာမို႔ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို အေျပာင္းအလဲျပဳႏိုင္မယ့္သူေတြ ပိုၿပီးပါ၀င္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ဘာထူးျခားသလဲလို႔ေမးလာရင္ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ (၁)ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ(၂) ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ(၃) စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစတဲ့ ပညာရပ္သံုးမ်ိဳးလံုး အေပၚ စာေတြ႔လက္ေတြ႕မဟာဘြဲ႕ေတြအထိ အေတြ႕ႀကံဳအမ်ားႀကီး ျပည္စံုထားၾကသူမ်ားနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ပညာကိုအေျချပဳၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမယ့္ ပညာအေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔စုဖြဲ႕ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္လို႔ ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူေတြကို ဦးစြာအသိေပးလုိပါတယ္။

ေနာက္ထူးျခားခ်က္က ပါတီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က 'အာဏာ'  မဟုတ္ပါဘူး။ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဟာ လူငယ္ေတြလက္ထဲမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အနာဂတ္ေ၀၀ါးေနတဲ့ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ႕လက္ထဲကို ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ထည့္ေပးသြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ငယ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးသြားၿပီး ပါတီကတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတာ၀န္ေတြကုိ က်ရာေနရာကတစ္ဆင့္ခ်င္း တက္လွမ္းထမ္းေဆာင္ေစႏိုင္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သံုးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

ေနာက္ထူးျခားခ်က္က ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူေတြေက်နပ္မႈမရွိတ့ဲအခါ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈကို အမ်ားသိေၾကညာေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးအၾကားေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းစနစ္ေတြကို အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳး အေပၚ အေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ဦးဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူကို အမွန္တကယ္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္မူ၀ါဒနဲ႔ဥပေဒေတြကို က႑လုိက္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ကိုေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္။

ပါတီရဲ႕အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ အေနနဲ႔(၁၃၅) မ်ိဳးလံုးေသာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ အေျခခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆိုတာ (ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ဘာသာေရး) စတာေတြအားလံုးပါ၀င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးက သူ႔ႏုိင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚရပ္တည္ေနၾကတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြား အေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူ၀ါဒ၊ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္တူညီတဲ့ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ့မဆုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ဖုိ႔ကိုလည္း ႀကိဳဆုိ ထားပါတယ္။

မူ၀ါဒအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအျကားတန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမႈေရးစတဲ့ ပဋိပကၡ မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး အားလံုးလက္တြဲတူညီစြာနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ သြားၾကဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္သစ္၊ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေရးက႑ အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ လူမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမွာပါ။

တိုင္းရင္းသားမ်ားက႑ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါ တယ္။ လူမ်ိဳးႀကီး၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္းေစၿပီးOne Vision One Myanmar ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုတည္း ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္း ဆိုတဲ့ပန္းတိုင္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္။

စီးပြားေရးက႑ဟာ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ အေရးအႀကီးဆံုးထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မွားယြင္းေနတဲ့၊ လက္ေတြ႔မက်တဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားပါ့မယ္၊ မွန္ကန္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိတဲ့ေဈးကြက္ စီးပြားေရးကို က်င့္သံုးသြားရပါမယ္။ လူတန္းစား(၃)ရပ္စလံုးကို သက္ဆုိင္ရာလူတန္းစားမ်ားအလိုက္ သိသိသာသာတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေတာင္သူလယ္သမား (၇၀%) ေက်ာ္ ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ နည္းပညာရယူၿပီး အထြက္တိုးေရး၊ ေဈးကြက္ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရး၊ လံုေလာက္တဲ့ေခ်းေငြရရွိႏုိင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေရးစတဲ့နည္းစနစ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္

အသံုးခ်သြားႏုိင္ရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာႀကီးႀကီးမားမား သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားလာပါလိမ့္မယ္။

လူလတ္တန္းစားမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊နည္းပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီးရယူေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာေဈးကြက္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ပညာရပ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္သင္တန္းမ်ားပို႔ ခ်ေပးျခင္းနဲ႔ လူလတ္တန္းစားအလႊာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၊ တိုးတက္သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမွသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးေမာ့ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေပၚလႊာမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ေဈးကြက္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္ပညာမ်ား ျဖည့္တင္းေပးရင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရင္ သူတို႔လုပ္ငန္းက်ယ္ျပန္႔လာတာနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ရာနႈန္းေလ်ာ့က်ေစၿပီး၊ ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔ လူတန္းစား(၃)ရပ္လံုးကို သင့္ေလ်ာ္ရာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ့္နည္းလမ္းေတြရွိထားၿပီး၊ စီးပြားေရးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ က႑ေလွ်ာ့ခ် ရင္းပုဂၢလိကက႑ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးက႑က မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းအျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မွားယြင္းေနတဲ့သင္ၾကားေရးစနစ္ကို မူႀကိဳကအစ ပါရဂူတန္းေတြအထိ အႀကီးအက်ယ္ျပင္ဆင္ ပါလိမ့္မယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကအစ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သင္ၾကားစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ဆရာ-ဆရာမမ်ားအရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း၊ သင္ၾကားေရးေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပညာေတာ္သင္မ်ားေစလႊတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆရာ-ဆရာမမ်ားကို လာေရာက္သင္ၾကားေစျခင္း စတဲ့ အေျခခံက်က်ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးပိုင္းမွာလည္း ကုသေရးပိုင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးပိုင္း၊ ကာကြယ္ေရးပိုင္းေတြအျပင္ ေနာက္ဆံုး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းစတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားက႑ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခခံအက်ဆံုးက႑ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီက႑ကိုတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတိုးတက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ စာရြက္အေပၚမွာသာမဟုတ္ဘဲလက္ေတြ႕က်က် လယ္လုပ္သူေတြ ''လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမယ္၊ လြတ္လပ္စြာသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရမယ္၊ လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်ႏုိင္ရမယ္'' စတဲ့အခ်က္ေတြကို အာမခံခ်က္ေပး မွာျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ၊ စိုက္စရိတ္၊ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းစတာေတြကို ေရတို၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္အျဖစ္စီမံကိန္း ေတြခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ရင္ ၀င္ေငြပိုေကာင္းေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ တိုးတက္ေစၿပီး ေနာက္ဆံုးထူးခြ်န္သူေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားၿပီးသိသိသာသာ၀င္ေငြတိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ့္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွာ ရွိေနၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အေနနဲ႔ အစဥ္အလာအေတြးအေခၚကို စြန္႔လႊတ္သြားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဗ်ဴရိုကေရစီကို ႀကီးႀကီးမားမားေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ အမွန္တကယ္အရည္အခ်င္းရွိသူကိုသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစဖုိ႔၊ ကုိယ့္အမွားကို ျပတ္ျပတ္သားသားတာ၀န္ယူႏုိင္ဖုိ႔၊ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့ ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းေတြကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ဖို႔ ၊ႏိုင္ငံတကာအေတြးေခၚ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္ေတြရရွိဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံႏႈန္းေတြကို လိုက္ပါႏိုင္ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့နည္းေတြ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွာ ရွိေနပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔တရားစီရင္ေရး ဘက္မွာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အေျခခံကစၿပီး အမ်ားႀကီးေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လိုေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္ဖုိ႔၊လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ ျပန္လည္ထက္ျမက္လာေစဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔လုိပါမယ္။ တရားစီရင္ေရးပိုင္းမွာလည္း မွန္ကန္တဲ့တရားစီရင္ေရးကို ျပည္သူေတြခံစားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာၾကားေန၀ါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုခုရဲ႕ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးၾသဇာေအာက္မွ လြတ္ကင္းတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံေရး၊ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဳဟာအခ်က္အခ်ာက်တဲ့အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေနတာေၾကာင့္ အဲဒီအခြင့္အလမ္းကိုအေကာင္းဆံုးအသံုးခ်သြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးေတြ ျမွင့္တင္ သြားႏိုင္မယ့္မူ၀ါဒအေပၚရပ္တည္ထားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိရင္ ႏုိင္ငံမတိုးတက္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္ေအာင္ နည္းဗ်ဳဟာ၊ မဟာဗ်ဳဟာအေျပာင္းအလဲေတြ နဲ႔ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွ သာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ေနာက္တစ္ခုကေတာ့လူငယ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဆုိတာအေပၚယုံၾကည္ထားတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္း လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစဖုိ႔ အခုကထဲကပဲ အသက္အရြယ္ ၁၀ ႏွစ္ျခားမ်ိဳးဆက္ (၃)ဆက္စာအတြက္ လ်ာထားတည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာအေျခခံလူ႔အဖဲြ႕အစည္းကသာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္မွာကုိ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း မဟာဘဲြ႕အမ်ားစုနဲ႔ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီကို လာမယ့္ (၃) ႏွစ္အတြင္း လက္ေတြ႕နဲ႔ ပညာအေျခခံထားတဲ့ ပါရဂူအမ်ားစုနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားၿပီး ႏုိင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕စီးပြားေရးကုိ လက္ဆင့္ကမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားႏုိင္ေစဖုိ႔ အစီအစဥ္ေရးဆဲြ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အထူးျပဳေစၾကၿပီး အေရးႀကီးအေရးပါတဲ့ ဥပေဒေတြကို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္၊ ျပတ္ျပတ္သားသားျပင္ဆင္သြားရင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တင္ျပသြားခ်င္တာက ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စီးပြားေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အထူးျပဳေလ့က်င့္ထားတဲ့သူေတြ အမ်ားစုနဲ႔ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္တာမုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္စုံတစ္ရာရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ ပညာကုိအေျခခံၿပီး သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တာရယ္၊ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးလုံးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကုိ အေျခခံတဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဒီမုိကေရစီေဘာင္ထဲက အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တာရယ္၊ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံရဲ့အနာဂတ္ကုိပုိင္ဆုိင္ၾကမယ့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကုိ ထက္ထက္ျမက္ျမက္၊ ေျမာ္ေျမာ္ျမင္ျမင္ပညာႀကီးမားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးသြားမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေၾကာင္းရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ားကို ေလးနက္စြာကတိေပးတင္ျပ လုိက္ရပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာသူေတြ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀မႈဟာႏုိင္ငံမဖြံ႔ၿဖိဳးရျခင္းရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးေသာအခ်က္ေတြျဖစ္လို႔ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနနဲ႔ လက္ရွိအဲဒီအခ်က္ေပၚမွာ အေလးအနက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ရာဇ၀တ္မႈထူေျပာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပ်ံ႕ႏွ႔ံလြန္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္းအခြင့္အေရးေပးရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္စစ္မွန္မွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တာကို ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ တကယ့္စြမ္းရည္ရွိသူအမ်ားစုပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာမို႔ မိဘျပည္သူမ်ားမဲေပးၾကရာမွာ ပါတီကိုလည္းၾကည့္ပါ၊ ဦးေဆာင္သူကုိလည္းၾကည့္ပါ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုလည္း ၾကည့္ၿပီးမွ မွန္ကန္စြာမဲေပးႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳအပ္ပါတယ္။

ရဟန္းရွင္လူမိဘျပည္သူအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  National Development Party
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၀.၃.၂၀၁၅
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦးေအာင္ေထြးပါ(၁၅) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးေအာင္ေထြး၊ ေဒၚနန္းဟြမ္ႏြမ္းခမ္း
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၉.၆.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၆.၆.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၉.၇.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၅)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၂၀၄) ၊ တိုက္အမွတ္ (စီ)၊ ျမင္သာအိပ္ရာစီမံကိန္း၊ (၁၄) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉ - ၄၃၁၇၆၂၂၆ (ဦးေအာင္ေထြး)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload