လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ။           ။ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႕ကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား -

မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ လူထုရဲ႕အသံေတြ ညံဖို႔လွ်ံဖို႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို မဲေပးၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံပါရေစ။ အဲဒီလိုေမတၱာရပ္ခံေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာလဲဘယ္လဲဆိုတာကို ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္ျပဳပါ။

လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ DPNS ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားတဲ့ ေက်ာင္းသားဘ၀ကေန ကေန႔ထိ ၂၇ႏွစ္ ၂၈ ႏွစ္လံုးလံုး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ အတူ၊တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔အတူ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ တစိုက္မတ္မတ္ တစ္ရက္မွမနားဘဲေနရာ အသီးသီးမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားဖို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ တစိုက္မတ္မတ္ တစ္ရက္မွျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အကန္႔အသတ္အတားအဆီးတိုင္းကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ေက်ာ္လႊားဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း ျပည္သူအေပါင္းကို ကတိျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဆက္ၿပီးတင္ျပလိုတာက DPNS ဘာကို ယံုၾကည္သလဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္ႏိုးတယ္။ တန္းတူေရးကို အေလးထားတယ္။ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈကို ဆုပ္ကိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီေန႕ဒီမိုကေရစီေရးေျပာင္းလဲမႈေတြ စစ္စစ္မွန္မွန္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္းျဖစ္ဖို႔ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကတယ္။ ဒီေနရာမယ္ မမွ်တမႈေတြ၊ တန္းတူရည္တူမရွိမႈေတြကို ေနရာအႏွံ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြမွာေတြ႕ရွိေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ တန္းတူေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို အခိုင္အမာေတာင္းဆိုတယ္။ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ႕ အသက္ျဖစ္တယ္လို႔

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီကယံုၾကည္တယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ၊ေသြးစုပ္မႈေတြ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေတြကို ႏိုင္ငံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္တယ္။တိုက္ဖ်က္သြားမွာလည္း ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ပဲတန္းတူတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိရင္ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနေတြ အျပည့္အ၀ရွိလာဖို႔ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းဆီမွာ တူညီတဲ့တန္ဖိုး၊ တူညီတဲ့ဂုဏ္သိကၡာ၊ တူညီတဲ့အခြင့္အေရးေတြဟာ ေမြးကတည္းက တည္ရွိၿပီးျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အသိကြ်န္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေန ဖို႔လိုတယ္။ဒီလို အျမစ္တြယ္မွ ႏိုင္ငံေရးဟာတရားမွ်တမယ္။ စီးပြားေရးဟာ တရားမွ်တမယ္။ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာလည္းအဓိပၸာယ္ရွိလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လည္းခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္နုိင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕တင္ျပမႈထဲမွာ တုိင္းျပည္က အစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္အတြက္ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ပညာေရးက႑ကို အေလးေပးတင္ျပလိုတယ္။ မညီမွ်မႈေတြ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ အေျခေနေတြေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလးေတြ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ ျပည္သူအားလံုး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္းအားစုအားလံုး ဒီကိစၥကို အေလးအနက္ ထားေစခ်င္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးက႑အတြက္သံုးစြဲတဲ့ဘတ္ဂ်က္ဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကားမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီးကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းအရ

အသက္ ငါးႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အၾကား ကေလး ၄ ဒသမ ၄ သန္းကေက်ာင္းမေနၾကရပါ။ ငါးႏွစ္ေအာက္ ေသဆုံးမႈမွာ ကေလး ၁၀၀၀ မွာ ၇၂ေယာက္ႏႈန္းရွိေနပါတယ္။ ကေလးငယ္ ၁၀ ေယာက္ တြင္ေလးေယာက္မွာ လံုး၀ေက်ာင္းမေနႏိုင္ဘဲ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ ေက်ာင္းထြက္ရမႈႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္မားေနပါတယ္။

ဒါဟာယူနီဆက္ (UNICEF) ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကိုဖ်က္ဆီးပစ္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ပါတီက ယံုၾကည္တယ္။ ဒီကေလးငယ္ေတြ စာသင္ခန္းကိုေရာက္ဖို႔၊  လူငယ္ေတြကိုဆိုရင္လည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ယူႏိုင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေတြ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္တဲ့  အေျခအေနေတြကိုဖန္တီးေပးဖို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ်အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီေန႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းဟာ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီေန႔ ခုိင္ခိုင္မာမာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ ေသခ်ာဖို႔ျဖစ္ တယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထပ္ၿပီး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ပညာေရးက႑မွာ -

လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးိုတဲ့ သေဘာထားခံယူခ်က္မႈနဲ႔ ပညာေရးစနစ္ကိုတည္ေဆာက္ရမယ္။ ပညာေရးဟာ အခြင့္ထူးခံတို႔အတြက္မဟုတ္၊ လူတိုင္းအတြက္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္ ကိုျပန္႔ပြားေစ ရမွာျဖစ္တယ္။ ပါတီဟာဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့၊ တန္းတူတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္ကို ေတာင္းဆိုတယ္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ လတ္တေလာ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္စရာေတြရွိတယ္လို႔ ပါတီက ယံုၾကည္တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

- ၿငိမ္း၊ စု၊ စီနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္တယ္။မလိုအပ္ဘူးထင္တယ္။ ဖ်က္သိမ္းသင့္တယ္။ အသင္း အပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိသင့္ မရွိသင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သံုးသပ္သင့္တယ္။

- လူနည္းစုေတြကို တစ္စံုတစ္ရာကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတယ္လို႔ယူဆရတဲ့ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကို က်ား-မ တန္းတူေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ယူဆရတဲ့ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္တာေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ေတာင္းဆိုသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

- အက်ဥ္းေထာင္ေတြဟာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းတဲ့ ေနရာမ်ားမျဖစ္ေစရဘဲ၊ျပဳျပင္တည့္မတ္ ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့စခန္းေတြျဖစ္လာေရးဆိုတာကိုေတာင္းဆိုသြားမယ္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒတစ္ခုလံုးကို ဒီမိုကေရစီအေျခခံမ်ားနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ကိုင္စြဲ က်င့္သံုးသြားႏုိင္ဖို႔လည္းေတာင္းဆိုမယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔-

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြကစၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထိ ျပည္သူလူထုက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြေပါင္းစည္းကာ၊ မလိုအပ္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ဖ်က္သိမ္းတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုမယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမင္ကို တင္ျပေျပာဆိုလိုပါတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကတုိက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ သင့္တယ္။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ျကီးဌာနရဲ႕လက္ေအာက္မွာမရွိသင့္ဘူး။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ တရားေရး၀န္ထမ္း၊ ဥပေဒ၀န္ထမ္းေတြဟာလည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕လက္ေအာက္မွာ မရွိသင့္ဘူး။

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တန္းတူေရးအေျခခံေတြနဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ေတြကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ အဓိကထား တင္ျပခဲ့တာကိုသတိျပဳမိမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ႀကံဳေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားဖုိ႔တင္ျပမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမကိစဿၥ၊လယ္သမားက႑၊ အလုပ္သမားက႑၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လူေနမႈဘ၀ ျမွင့္တင္ေရး ဒါေတြကို ခ်န္လွပ္ ထားလို႔မရပါဘူး။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာလို အေျခခံဥပေဒအရလယ္သမားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြကို ကာကြယ္၊ အာမခံႏုိင္ေအာင္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔ႀကိဳးစားၿပီး ေမတၱာရပ္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိတိုင္းျပည္မွာ လယ္သမားအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ျမွင့္တင္တဲ့ ဥပေဒရွိတယ္။ ေျမအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရးဆြဲေနၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆတာက လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးဘ၀တစ္ခုလံုးျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအေရးႀကီး တဲ့မူ၀ါဒမ်ိဳးကုိ တစ္တိုင္းျပည္လံုးကိုလႊမ္းၿခံဳတဲ့ ညီလာခံလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးေတြက ခ်မွတ္သင့္တယ္။ ျပည္သူအသီးသီးရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုဖိတ္ေခၚသင့္တယ္။ ဆက္စပ္လို႔တင္ျပခ်င္တာက လယ္သမား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒေတြမွာ ဆိုရင္ လယ္သမားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာ လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားေတြကို ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေစတယ္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ကေလးသူငယ္အားလံုး ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေတာင္ဆိုသြားမယ္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အလြန္ အခရာက်တယ္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးဖူလုံမႈအတြက္ လုပ္ခလစာတုိးျမွင့္ႏိုင္ေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းေတာင္းဆုိသြားမယ္။အလုပ္အကိုင္လိုအပ္လ်က္ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေတာင္းဆိုသြားမယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအသံုးစရိတ္ရဲ႕ အနိမ့္ဆံုး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေတာင္းဆိုသြားမယ္။

ဒီအေျခေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး က်န္းမာေရးက႑ကိုုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပလိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးဟာ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္လုိ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာယုံၾကည္တယ္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာလူမႈေရးေနာက္ခံ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲလူတုိင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ရွိေစရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။

တုိင္းျပည္ရဲ႕က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ျမွင့္တင္ဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုမယ္။ လူတိုင္းလူတုိင္း တန္းတူညီတူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံစားခြင့္ရဖုိ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အာမခံစနစ္တစ္ရပ္ထားရွိႏို္င္ေရး အဆိုျပဳႀကိဳးပမ္းသြားမယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔  ဒီေန႔မူ၀ါဒဆုိင္ရာ တင္ျပမႈမွာ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာရွိတဲ့ကေလးသူငယ္အားလုံးရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ တန္းတူမႈကုိ အခုိင္အမာေတာင္းဆုိတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ လည္း ဒီေတာင္းဆုိမႈကုိ အေလးအနက္ေတာင္းဆုိတယ္။

ဒီလုိတန္းတူမႈအေျခခံေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိရာမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီေရးအေျခခံေတြ ခုိင္မာဖုိ႔လုိတယ္။ဒီမုိကေရစီေရး ၀န္းက်င္ပီျပင္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီလုိဒီမုိကေရစီေရး အေျခခံေတြပီျပင္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔လံုၿခံဳ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြကို ထိခိုက္ေနတဲ့ ကန္႔သတ္ထားတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဒါမွ မဟုတ္ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္သတင္း

လြတ္လပ္ခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔-

၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္လိႈ႔၀ွက္အက္ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ယူဆတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ရွိသင့္-မရွိသင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္တယ္။ ၂၀၁၄ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္တယ္။

ဒီမုိကေရစီအေျခခံေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔၊လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔-

ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒေတြ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုလိုတယ္။ အလုပ္သမားကိစၥမွာလည္းအလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ရာမွာ တစ္ရက္ ရွစ္နာရီ၊ တစ္ပတ္ကို နာရီ ၄၀ နဲ႔ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကေတာ့ အလုပ္သမားတစ္ဦးနဲ႔ မွီခိုသူအနည္းဆုံး ႏွစ္ဦးဖူလုံေစတဲ့လုပ္ခလစာျဖစ္သင့္တယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြရွိလို႔ ဒီေဖာင္းပြမႈေတြနဲ႔အညီ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ခလစာကို ျပန္လည္သုံးသပ္သတ္မွတ္သင့္တယ္။အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဖူလံုမႈဖူလံုေရးကိစၥေတြကို အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အာမခံေပးသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆတယ္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း လုပ္ခခစာနည္းမႈ၊ စား၀တ္ေနေရး မဖူလံုမႈနဲ႔ စရိတ္စႀကီးမားမႈဒဏ္ေတြကို အလူးအလဲခံေနၾကရတယ္။

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းလုပ္ခ်င္တဲ့ ပညာတက္လူငယ္ဦးေရနည္းပါးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတို႔ရဲ႕ဘ၀ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾက ရမယ္လုိ႔ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ယုံၾကည္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား -

ဒီေန႔ကာလမွာ တစ္တိုင္းျပည္လံုး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဟာလည္း ဒီမိုကေရစီေရး အႏွစ္သာရနဲ႔ ျပည့္စုံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူမႈနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ဆုိရင္ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အသီးသီး၊လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အသီးသီးပါ၀င္ တဲ့ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ကတစ္ဆင့္ ဒီေန႔တိုင္းျပည္မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္တည္းေတြကို ေက်ာ္လႊားရလိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္တယ္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါ၀င္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးနဲ႔ လက္တြဲ႐ုန္းကန္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ကေန႔ တုိင္းျပည္မွာ အဓိကလုိအပ္ေနတာ ကႏုိင္ငံေရး အင္းအားစုအသီးသီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားက သေဘာတူၿပီး ျပည္သူလူထုက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေထာက္ခံတဲ့၊ တုိင္းျပည္ေရွ႕ဆက္ဘယ္လုိသြားမလဲဆိုတဲ့ သေဘာတူညီမႈ ( National Accord) ျဖစ္တယ္။ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းလည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အခုိင္အမာယုံၾကည္တယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား -

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြဟာ ဒီေန႔လူထုရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္တယ္။ လူထုအတြက္ DPNS ျဖစ္တယ္။ လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္ပါတီျဖစ္တယ္။ လူထအေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေၾကာက္မရြံ႕ ကိုယ္က်ိဳးကို နည္းနည္းမွ မၾကည့္လဲ တင္ျပေဆြးေႏြးမယ့္ႏုိင္ငံေရးပါတီကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းေမတၱာ ရပ္ခံပါရေစခင္ဗ်ား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူသာ အဖျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ အမိ၊ အဖအရာထားၿပီးအလုပ္အေကြ်းျပဳခြင့္ ေပးပါလို႔ ထပ္မံေမတၱာရပ္ခံတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Democratic Party For a New Society
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၇.၁၂.၂၀၁၃
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  (၂၁) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးေအာင္မိုးေဇာ္၊ ဦးျမင့္ႏိုင္ (ခ) ခြန္ရဲေသြး
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၁၂.၅.၂၀၁၄
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၂၀.၆.၂၀၁၄
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၂၄.၁၀.၂၀၁၄
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၇၇)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၂၅၁)၊ တတိယထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉-၄၂၀၁၄၈၅၀၁ ၊ ၀၉-၃၁၁၀၆၂၄၂
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -