ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတ္ထားမႈေတြကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ သတိေပး

.

ဂ်ကာတာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂။          ။ ကမာၻ႔အႏွံ႔က ကုန္သြယ္ေရးမွာ ထုတ္ကုန္ပမာဏနဲ႔ ေရာင္းေစ်းတို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္အခ်င္းခ်င္း ညိွၿပီး ကန္႔သတ္ထားတတ္တဲ့ အမူအက်င္ေတြကို အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အပိုင္းကေတာ့ အေမရိကန္ဟာ ကမာၻတစ္လႊားက ဒီလို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးအမူအက်င့္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအမူအက်င့္ေတြဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းေစတာနဲ႔ ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီေစတာေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစတဲ့ အမူအက်င့္ေတြ ျဖစ္တယ္။”လို႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး မႏုခ်င္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ IMF ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မႏုခ်င္ရဲ႕ ခုေျပာဆိုခ်က္ဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာေနတဲ့ တ႐ုတ္က တိုက္႐ုိက္ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္သြင္းကုန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာဖိုးကို အေမရိကန္က ထပ္တိုးစည္းၾကပ္ခြန္ ျပဌာန္းခဲ့တာကေန စလိုက္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈဟာ အျပန္အလွန္ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္ေတြ ျပဌာန္းရင္း ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ခင္းေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တစ္ျခားေသာ ႏုိင္ငံေတြကို အားေပးတိုက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေပၚလစီေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ကမာၻ႔လုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ျပဳမႈ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ စတင္ၾကဖို႔ကုိ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။”လို႔ မႏုခ်င္က ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။