နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ လုပ္ေဆာင္ေန

.

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ။         ။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္က ႏွစ္စဥ္တာ၀န္ ယူေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၆ခုရွိၿပီး မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္အႀကီးဆံုးျဖစ္ကာ ကုန္ သြယ္မႈအားလံုး၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တာ၀န္ခံ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ရဲ၀င္းကို ကေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏအခ်ိဳးအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ့ ၂၄ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၆ခုရွိတဲ့ထဲမွာ မူဆယ္ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္သည္ ပမာဏအႀကီးဆံုး နဲ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးရဲ့ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးတင္ရဲ၀င္းကို ကေျပာသည္။

မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ႏိုင္ေသာ စခန္း ၄ခုရွိေၾကာင္း  ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ကန္ပိုက္တီး၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူဆယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း မတည္ၿငိမ္မႈသည္လည္း ကုန္သြယ္မႈကို အ နည္းႏွင့္အမ်ား ရိုက္ခတ္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ေဒၚလာေငြေစ်းေတြ မၿငိမ္သက္တာေတြ အတက္ၾကမ္းတယ္။ အက်ၾကမ္းတယ္ဆိုရင္ ကုန္သည္ေတြမလုပ္ရဲ ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါက်ရင္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၿငိမ္သြားတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ၾကတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုေငြေစ်းေတြရဲ႕သက္ေရာက္မႈကလည္းကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ားရိုက္ခတ္တာဘာ ဘဲ" ဟု ဦးတင္ရဲ၀င္းကို ကေျပာသည္။

မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္ကို ပံုမွန္ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ ေပးေနၿပီး ယမန္ႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈၈၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။