ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္မျမင္အသင္းဥကၠ႒ကို တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေန

.

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ။            ။ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္ခံထားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္မျမင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကိုျမင့္ကို တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္သူ၀င္း ကမဇိၩမသို႔ေျပာသည္။

"ကြၽန္ေတာ္ အလံုရဲစခန္းမွာေတာ့ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနၿပီလို႔ၾကားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဖမ္းထားၿပီဆို ရင္ မသန္စြမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ေနရာထိုင္ခင္းရဖို႔ စီမံဖန္တီးဖို႔ ေျပာေပးမယ္။ ဥပေဒအရ အမွန္တိုင္းျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ တရားဥပေဒအတိုင္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့ ပံုစံေတြအကုန္လံုး အေရးယူသြားမယ္။ ႏွစ္ဖက္လံုးကလည္းမသန္စြမ္းေတြဆိုေတာ့ ဥပေဒ ေၾကာင္းတိုင္းပဲ သြားမွာပါ" ဟု ဦးျမတ္သူ၀င္း ကေျပာသည္။

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟုဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္မျမင္အသင္း ဥကၠ႒ကို အလံုၿမိဳ႕ နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္က တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၃)ႏွင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံသည္ဟုဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးမွာ အသက္ ၂၈ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သည့္အျပင္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၃)အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ၇ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။