ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရန္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သမၼတ ကတိျပဳ

.

ဓာတ္ပံု - Myanmar President Office

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ။         ။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေဝးပြဲ မိန္႔ခြန္းတြင္ ၄င္းက ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္ ေျဖရွင္းသြားရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္” ဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ၊ စြမ္းအင္ရွားပါးလာမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္ေရးတို႔ကို ရင္ဆိုင္သြားႏိုင္ရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ဟုလည္း ၄င္းကဆုိသည္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ေတာင္အာရွေဒသအၾကား ပထဝီအေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရင္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္မႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ဟုလည္း ပါရိွသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားစုေ၀းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္ေနၿပီး အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ၊ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၊ ဘ႐ူႏိုင္းဘုရင္၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ မေလးရွား စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔လည္း တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာခဲ့ၾကသည္။