ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာဟာ လူသတ္သမားကန္ထ႐ုိက္နဲ႔ ငွားရမ္းတာပဲလို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာ

.

ဗာတီကန္စီးတီး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ။            ။ ကိုယ္္၀န္ဖ်က္ခ်တာဟာ လူသတ္သမားကန္ထ႐ုိက္နဲ႔ ငွားရမ္းတာပဲလို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခိုင္းႏႈိင္္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ကိုယ္၀န္ကို ဖ်က္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာ တစ္စုံတစ္ဦးကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္တာပဲ။”လို႔ ဗာတီကန္မွာ  ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းသူေတြကို ေဟာေျပာခ်ိန္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

“လူသားသေႏၶသားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကန္ထ႐ိုက္နဲ႔ လူသတ္သမား ငွားရမ္းလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။”ဆိုၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ျဖည့္စြက္ေျပာပါတယ္။

စိန္႔ပီတာရင္ျပင္မွာ ပရိသတ္ကုိ ေဟာေျပာခ်ိန္္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လူသားေတြရဲ႕ အသက္ တန္ဖိုးေလ်ာ့ရတယ္ဆိုၿပီးလည္း ညည္းတြားေျပာဆိုပါတယ္။

စစ္ပြဲေတြ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈေတြကို ကိုးကားၿပီးေတာ့လည္း အလဟႆတန္ဖိုးမဲ့ေစျခင္းအျဖစ္ ကိုယ္၀န္ခ်မႈကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔စစ္က ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုပါတယ္။

အာဂ်င္တီးနားမွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အတည္ျပဳလာႏိုင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကန္႔ကြက္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။