ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦကို ရန္ကုန္ျမစ္၀တြင္ တည္ေဆာက္ေန

.

ေအာက္တိုဘာ ၉ ။         ။ ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ပင္လယ္ဘက္သို႔ မိုင္၂၀ခန္႔အကြာတြင္ ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦ (Offshore Fixed Pilot Station) ႏွင့္ GRT 1500 အရြယ္ ေရယာဥ္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတားတစ္စင္းကို တည္ေဆာက္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

ယခုတည္ေဆာက္ေနေသာ ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းကုန္က်မႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဒႆမ ၉သန္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း   ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ၿမိဳ႕ ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ဒုတိယၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေနမ်ိဳးညြန္႔ ကေျပာသည္။

"၂၀.၉ ယူအက္စ္ေဒၚလာ မီလီယံပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဟာစၿပီး ေဆာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ International Meeting လုပ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း Standard ဆိုတာက သူတို႔ တင္ဒါတင္ထားတဲ့ဆီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံတ ကာမွာ ဘယ္ေစ်းႏႈန္းရွိလဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွ တင္ဒါလက္ခံေရး စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက လက္ခံအတည္ျပဳ တယ္။ ေနာက္ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ျပတယ္။ သူတို႔က အားလံုးအဆင့္ဆင့္ ဒီေစ်း ႏႈန္းေတြ အတည္ျပဳၿပီးမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေနမ်ိဳးညြန္႔ ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၀မွ ပင္လယ္ဘက္သို႔ ေရမိုင္ ၂၀ခန္႔အကြာတြင္ ေရေၾကာင္းျပယာဥ္ (Pilot Vessel)ကို ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Pilot Station) အျဖစ္ ေက်ာက္ခ်ထားသည္။   ေရေၾကာင္းျပမွဴးမ်ားက အဆိုပါ ေရယာဥ္တြင္ စခန္းခ်ၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ၀င္/ထြက္ ဆိုက္ကပ္သည့္ သေဘၤာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေပးရေၾကာင္း သိရ သည္။

ရာသီဥတုဆိုးရြားခ်ိန္တြင္ ေရေၾကာင္းျပေရယာဥ္သည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ေရယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ား အ၀င္/အ ထြက္မ်ားျပားလာၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုလာမ်ားလာကာ ေရေၾကာင္းျပယာဥ္တြင္ ေနရာ လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သံကူကြန္ကရစ္ ၃ထပ္ ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခု အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ၏ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေၾကာင္းျပအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးအတြက္၂၀၁၅-၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ကမ္းေ၀းပင္လယ္ျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ China Harbour Engineering Co.,Ltd မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္သည့္ ေရေၾကာင္း   ျပအေဆာက္အဦျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္းမွ သတင္းရရွိသည္။