တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဌာနတစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္၍မရ ဟုဆို

.

ေအာက္တိုဘာ ၆ ။          ။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဌာနတစ္ခုတည္းလုပ္ေဆာင္၍မရဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း ကေျပာသည္။

 အခြန္တိမ္းေရွာင္လိုျခင္း၊ တရားမနယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ား မ်ားျပားေနျခင္း၊ တင္သြင္းတင္ပို႔သူမ်ားက အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုၾကည့္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဌာနတစ္ခုတည္းလုပ္ေဆာင္၍မရဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

 "တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈကိုၾကည့္ရင္ တင္သြင္းသူ၊ တင္ပို႔သူေတြဟာ အခြန္ေရွာင္တိမ္းလိုျခင္း၊ တင္သြင္းတင္ပို႔ ျခင္းဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားရွိေနျခင္း၊ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈလုပ္ထံုးလုပ္ နည္းေတြကိုလိုက္နာရန္အားနည္းျခင္း၊ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည္၍ ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း၊ နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္သည္ တရား၀င္တစ္ခုသာရွိၿပီး တရားမ၀င္နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားအလြန္မ်ား ျပားေနျခင္း၊ ဒီတရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို နယ္ေျမစိုးမိုးေရးအျခအေနအရ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ ၀န္ ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ာ၏ ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းျခင္းေတြေၾကာင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈပေပ်ာက္ေရးကို ဌာနတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔မရပါဘူး" ဟု ဦးစိုး၀င္း ကေျပာသည္။

 ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼ တ (၁) ဦးေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျပည္တြင္းရွိ SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပမွတရားမ၀င္တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နား လာရသည္အထိ ၾကံဳေတြ႔ရသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈမ်ားကို တာဆီးရန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိ ေရပူစစ္ေဆးေရး ဂိတ္၊ မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ထိုက္သင့္သေလာက္ တားဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေရွာင္ကြင္းလမ္းမ်ားမွ တင္သြင္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

 "SME ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပကတရားမ၀င္ခိုးသြင္းေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုဘယ္လိုမွ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တားဆီးႏွိမ္နင္းေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါေတြကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ မရမ္းေခ်ာင္တို႔ ေရပူတို႔ ဖြင့္ ေပးလိုက္တယ္။ ဒါကေတာ့ တကယ့္မိန္းလမ္းႀကီးေတြကေနၿပီးေတာ့ ကားေတြနဲ႔တင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းရွိတယ္။ နယ္စပ္ကေန၀င္တဲ့ဟာေတြ အမ်ားႀကီး ဒါေတြလည္းလုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုတာျဖစ္တဲ့အတြက္သမၼတထံတင္ျပပါတယ္" ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ကေျပာၾကားသည္။

 
နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အထူးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကရင္၊ ကခ်င္၊ မြန္ စသည့္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္ပမွတရားမ၀င္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တားဆီးႏိုင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အထူးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္၍ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ကေျပာၾကားသည္။