NEWS FLASH:  ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာအေပၚ အေရးယူရန္မရွိဟု အဂတိေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ႏိုင္နင္းစြာကိုင္တြယ္ရန္ စစ္ကိုင္းအမတ္ ေတာင္းဆို

.

ေအာက္တိုဘာ၂ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္  မင္းကင္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ဦးေက်ာ္ဆန္း ေမးခြန္းထုတ္ေနစဥ္ ေျဖၾကားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္းေအာင္ (ဓာတ္ပံု - စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္)

မရိွမျဖစ္ "သတင္း" အတြက္ ခန္႔ထားသည့္ သတင္းေပးသူမ်ားအေရးကိုစစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္

ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴထားသည့္ သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ႏိုင္နင္းစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါကထိုပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အင္ေဖာ္မာ (informer) ဟုလည္းေခၚၾကသည့္ သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားထက္ တန္ခိုးအာဏာၾကီးမားစြာလႈပ္ရွားလာၾကေၾကာင္း၊  ၄င္းတို႔ကဝင္ေငြ ထူးကဲစြာရွာေပးနုိုင္မႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္းအားကိုးတၾကီးခိုင္းေစေနၾကေၾကာင္းမင္းကင္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)ဦးေက်ာ္ဆန္းကေျပာသည္။

ထိုအေျခအေနကိုသတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ကအသံုးခ်ကာျပည္သူမ်ားကိုေငြညစ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ နွိပ္စက္ျခင္းမ်ားရွိလာသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ဆန္းက Myanmar Now သုိ႔ေျပာျပသည္။

သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရိွေနသည့္ အေၾကာင္းကိုဦးေက်ာ္ဆန္းကေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ တင္ျပခဲ့သည္။

အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ေတာတြင္းတစ္ေနရာတြင္ တည္ထားသည့္ သစ္စက္ကိုဓာတ္ပုံရိုက္သူေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရျခင္း၊ သတင္းေပးတစ္ဦးကေဒသတြင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္္ဦးကိုရဲတင္းျဖင့္ ခုတ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဟန္႔တားပစ္ခတ္လိုက္ရျခင္း၊ အျခားအမတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ကိုသတင္းေပးဆိုသူတစ္စုက ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းစသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပမာေပးတင္ျပခဲ့သည္။

သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ပတ္သက္မႈ ရိွႏိုင္သည့္ မံုရြာျမိဳ႔နယ္မွ သတင္းေထာက္ ကိုစိုးမိုးထြန္းသတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးလြန္စြာ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းကိုလည္းဦးေက်ာ္ဆန္းကေထာက္ျပသည္။

“အင္ေဖာ္မာေတြနဲ႔လံုးဝပတ္သက္တယ္လို႔ယံုၾကည္တယ္၊ ဒီလိုဟာမ်ဳိးကလံုးဝကိုမျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးေတြ၊ တစ္နွစ္ေက်ာ္ျပီတရားခံကိုလည္းမဖမ္းမိေသးဘူး၊ သက္ဆိုင္ရာေတြကလည္းအလုပ္မလုပ္တာလားလို႔ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သတင္းေပးလိုအပ္မႈ

တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြင္းဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ေမးခြန္းထုတ္ ေဆြးေႏြးမႈကိုတုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္းေအာင္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

"သတင္းေပးမ်ားအေနနွင့္ တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျခင္း၊ မသမာမႈဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေပါင္းသင္း ျပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊စက္ဆုပ္မုန္းတီးဖြယ္ရာျပဳမူေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတင္းေပးမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျပီးအသံုးခ်နိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္" ဟုဝန္ႀကီးကလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္သည့္ သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္တို႔ကိုတိုင္ၾကားစာမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းသိရွိသည့္အရေသာ္လည္းေကာင္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီးတည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

လံုၿခဳံေရး၊ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ "သတင္း"သည္ မရိွမျဖစ္ကုန္ၾကမ္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္  သတင္းရေရးအတြက္ သတင္းေပးမ်ားကိုေမြးျမဴထားရေၾကာင္း၊ သတင္း ၆ မ်ဳိး၊ သတင္းေပးအမ်ဳိးအစား ၇ မ်ဳိးခဲြျခားၿပီးသတင္းရယူေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေၾကာင္းဝန္ႀကီးကလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

သတင္းေပးပုဂၢဳိလ္ ၇ မ်ဳိးမွာေခတၱသတင္းေပး၊ အလိုအေလ်ာက္သတင္းေပး၊ အေရးေပၚသတင္းေပး၊ သိမ္းသြင္းထားေသာသတင္းေပး၊ ႏွစ္ခြသတင္းေပး (ႏွစ္ဘက္ၾသဇာခံ)၊ ႏွစ္ဖက္သတင္းေပး(ႏွစ္ဖက္ၾသဇာမခံ)၊ အၿပိဳင္သတင္းေပးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

 

Tags: