ၿမိတ္သေဘၤာလြန္းက်င္းမ်ား၌ အလုပ္ကိုင္မ်ား ရွားပါးလာ

.

ၿမိတ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ။            ။ ၿမိတ္ေဒသတြင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွေတြနဲ႔ အျခား ေရယာဥ္ေတြ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ သေဘၤာလြန္းက်င္းေတြမွာ သစ္ရွားပါး လာတဲ့အတြက္ သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ကိုင္ေတြ နည္းပါး လာေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ငါးဖမ္းစက္ေလွ အမ်ားစုဟာ သစ္သားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထား တဲ႔ ေရယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္က စတင္၍ သစ္သားေလွမ်ားကို ထပ္မံေဆာက္လုပ္ဖို႔ အစိုးရက ကန္႔သတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းကို လုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္ရွိ လြန္းက်င္းတာ၀န္ခံ ဦးတင္ထြန္းက “ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ရွိ အေနအထား မွာ ေလွအသစ္ေတြ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ႔ပါဘူး၊ ၿမိတ္မွာဆိုလွ်င္ ေလွေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အရင္က အမ်ားႀကီး လုပ္ၾကပါတယ္၊ ေနာက္ပိုင္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး၊ အခု ေလွအေဟာင္းေတြကို ျပန္ျပဳျပင္ဖို ႔ေတာင္ သစ္ေတြ တအား လိုက္ရွာ ေနရပါတယ္၊ လြန္က်င္းေတြမွာ ေလွေဟာင္းတစ္စီး တက္လာလိုက္ရင္ ေလွ၀မ္းဗိုက္ ကန္ျပင္ အသစ္ ျပန္လဲဖို႔ သစ္စက္ ေတြမွာ လိုက္၀ယ္ေတာ႔လည္း မရွိဘူး၊ ရွိတဲ႔သစ္စက္ေတြမွာ ၀ယ္ရျပန္ေတာ႔လည္း သစ္ဒိုင္ေတြက မေရာင္းရဲဘူး၊ သယ္လာလို႕ရွိရင္ အစိုးရက ဖမ္းဆီးခံရရင္ ကိုယ္႔မွာ ဆံုးရွံဳးမယ္ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ လြန္းက်င္းေတြမွာ သစ္မရလို႔ ဒီအေပၚမွာ မွီခိုေနတဲ႔ အလုပ္သမားေတြ အမ်ားႀကီး အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ” ဟု ေျပာဆိုတာပါ။

လက္ရွိတြင္ လြန္းက်င္းေတြ အေနနဲ႔ သစ္သားငါးဖမ္းစက္ေလွ အေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကိုသာ အဓိက လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး၊ အသစ္ တည္ေဆာက္ေသာ သေဘၤာေတြကို ရပ္နား ထားရတယ္လို႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လြန္းက်င္း လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။

သစ္သားေတြကို အေျခခံၿပီး၊ သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ ေနၾကတဲ႔ အေျခခံ အလုပ္သမားေတြႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္အဆင္႔ရွိ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာ အခက္အခဲေၾကာင္႔ လက္ရွိမွာ သစ္သားလြန္းက်င္းေတြ အလုပ္ မျဖစ္တာေၾကာင့္ သံထည္နဲ႔သေဘၤာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အလုပ္သမားေတြ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေသးတယ္လို႔ အလုပ္သမား အမ်ားစုက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႕ သစ္ မရွိဘူးဆိုလွ်င္ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲလာႏိုင္ပါတယ္၊ အျခား လုပ္ငန္း ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆိုတာကလည္း မလြယ္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင္႔လည္း ဆိုေတာ႔ ဒီအလုပ္ကို ကြ်မ္းက်င္တဲ႔ အလုပ္သမားေတြက ဒီအလုပ္ပဲ လုပ္ခ်င္ေနတာပါ၊ အခု သံထည္နဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆိုေတာ႔လည္း ဒီနည္းပညာကို အစကေနၿပီး ျပန္ သင္ယူရမယ္ဆိုေတာ႔ လုပ္အားခေတြ ဘယ္လို ေပးၾကမလဲ လက္ရွိ လုပ္ေနတဲ႔ အတိုင္းပဲ ေပးမွာလား ဆိုတာ စဥ္စားစရာ ျဖစ္ေနတယ္” လို႔ သေဘၤာက်င္း အလုပ္သမား ကိုေအာင္ပိုင္ၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမတ္ၿဖိဳး၊ ဦးေက်ာ္၀င္းၿဖိဳး၊ ဧရာနဒီႏွင္႔ ကြ်ဲကူး ေျမေပၚ လြန္းက်င္း ေလးခု ရွိျပီး သံခြံနဲ႔ သေဘၤာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လြန္းက်င္းက တစ္ခုသာ ရွိေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။