အာရွအဆင့္ ၁၀ မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ရပ္တည္ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့တဲ့ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

.

(ဓာတ္ပုံ - MFF)

အမ်ဳိးသမီး လက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအသင္းေတြရဲ႕ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (FIFA) က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ရာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁ မွာ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီအသင္း ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္းကေတာ့ အဆင့္ အေျပာင္းအလဲမရွိ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ 

ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီးအသင္းဟာ အဆင့္ ၁ ေနရာမွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိပဲ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္အမ်ဳိးသမီးအသင္းကေတာ့ ဂ်ာမနီအမ်ဳိးသမီးအသင္းေအာက္ အဆင့္ ၃ ေနရာကုိ တက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

အဆင့္ ၁၁ ေနရာမွ ဆြီဒင္အသင္းက အဆင့္ ၉ ကုိ ခုန္တက္လာခဲ့ေပမယ့္ ေျမာက္ကုိရီးယား အမ်ဳိးသမီးအသင္းက အဆင့္ ၁၀ ေအာက္ကုိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး အဆင့္အမ်ားဆုံး ခုန္တက္ခဲ့တဲ့ အသင္းကေတာ့ ဂ်ေမကာ အမ်ဳိးသမီးအသင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၇ ဆင့္အထိ ေက်ာ္တက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ေမကာအသင္းဟာ လက္ရွိမွာ ကမၻာ့အဆင့္ ၆၄ ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။  

အဆင့္အမ်ားဆုံး ေလ်ာ့က်သြားခဲ့တဲ့အသင္းကေတာ့ ေဟတီအသင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၅ ဆင့္အထိ က်ဆင္းကာ အဆင့္ ၆၇ ေနရာမွာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်အမ်ဳိးသမီးအသင္းက အဆင့္ ၂ ဆင့္ တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင့္ ၆ ေနရာ၊ သူ႔ေနာက္မွာေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ဘရာဇီးအသီးသီး ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအသင္းက ကမၻာ့အဆင့္ ၄၄ ေနရာမွာပဲ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့သလုိ အာရွအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း အဆင့္ ၁၀ ေနရာမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ထိပ္ဆုံး ၁၀ သင္း

၁။ အေမရိကန္ (-)
၂။ ဂ်ာမနီ (-)
၃။ အဂၤလန္ (+1)
၄။ ျပင္သစ္ (-1)
၅။ ကေနဒါ (-)
၆။ ၾသစေၾတးလ် (+2)
၇။ ဂ်ပန္ (-1)
၈။ ဘရာဇီး (-1)
၉။ ဆြစ္ဇာလန္ (+2)
၁၀။ နယ္သာလန္ (-1)
More Ranking - https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html

Tags: