ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၂ သန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီအသင္းသို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္

.

(ဓာတ္ပုံ - MOEE)

တစ္ဂါလန္လွ်င္ ၃၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဓာတ္ဆီဂါလန္ ႏွစ္သန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း (MPTA) မွတဆင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ပးသြားမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းသုံးဓာတ္ဆီ ေဈးႏႈန္းကို အထိုက္အေလ်ာက္ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီေစ်းမွာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ထက္ တက္ခဲ့ကာ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ တစ္လီတာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေပါက္ေစ်း ရွိေနသည္။ 

စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကို ေဒၚလာေပါက္ေစ်းကို အေျခခံကာတြက္ခ်က္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း(MPTA)မွ ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒၚလာေစ်း ျပန္က်ဆင္းမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း စက္သံုးဆီေစ်းက်ဆင္းမႈ မရွိသည့္အတြက္ MPTA အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားသည့္အတြက္ လက္ရွိျပန္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေပါက္ေစ်းကြာဟမႈရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း(MPTA)မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း လက္ေအာက္ရွိ ေရနံဓာတုေဗဒစက္႐ုံစု (သံပရာကန္) မွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ဆီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း (MPTA) မွ တဆင့္ စက္သုံးဆီ အေရာင္း ဆိုင္မ်ားသို႔ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၃ သန္း ခန႔္ျဖင့္ (၄) ႀကိမ္၊ ဓာတ္ဆီ (စုစုေပါင္းဂါလန္ ၁၂ သန္း) ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအႀကိမ္သည္ ပဥၥမအႀကိမ္ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ စက္သံုးဆီေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ  တစ္လီတာလွ်င္ ဒီဇယ္ ၁၀၄၅၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ -၁၀၆၅၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ -၁၀၁၅၊ အဆင္ျမင့္ဒီဇယ္ ၁၀၅၅ အသီးသီး ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၅၇၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ 

Tags: