ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ဂ်ပန္သံအမတ္ဆို

.

ဓာတ္ပံု-သူရ/မဇိၩမ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ။         ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈ အခက္အခဲရွိေနသည္ကို နားလည္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာမာ႐ုယာမက မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၃ ႏွစ္တာေနာက္ပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မာ႐ုယာမ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မာစီရယ္လ္ တို႔က စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ႔ၿပီး ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးမွ ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔စီးပြားေရးကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ခုခုအခက္အခဲရွိတယ္ ဆိုတာကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ခုနက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔လာတ႔ဲအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ဒီကို ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အင္မတန္မွအေရးႀကီးတာက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက တတ္ႏုိင္သေလာက္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မာ႐ုယာမ က မဇၥ်ိမသတင္းဌာနကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ODA အစီ အစဥ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးကာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ဆက္ေျပာ သည္။ အေျခခံဥပေဒ၌လည္း အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္က အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အဓိကဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေၾကာင္း မစၥတာ မာ႐ုယာမ က ဆိုသည္။

"လာေရာက္ရတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ဒီႏုိင္ငံကစီးပြားေရးအပါအ၀င္ တျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ဒီမွာစပ္တူလုပ္ဖို႔စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္ကက်ေတာ႔ ဒီေနရာက အေမရိကန္ႏုိင္ငံကကုမၸဏီေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္စားေလာက္မယ္႔ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနလို႔ပါ။ တတိယအခ်က္ကေတာ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံနဲ႔ကမာၻ႔အႏွံ႔က ႏွစ္ရွည္ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြန႔ဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္မယ္႔ အခြင့္အလမ္းျဖစ္လို႔ပါ" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မာစီရယ္လ္ က ဆိုသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ စတင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၃ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္သည့္ သီ၀ါအထူးစီးပြားဇုန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား အပုိ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ခန္႔မွ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဒုတိယအပိုင္းႏွင့္ တတိယ အပုိင္းမ်ားကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွစိတ္၀င္စားမႈရွိေနေၾကာင္း ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ဆိုသည္။