ႏုိင္ငံတကာသို႔ ေရႊတင္ပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ေမွ်ာ္မွန္း

.

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ။           ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊမ်ားကိုျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကို ျဖည့္ဆည္းပံ႔ပိုးေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာေရႊလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလိမိတက္၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ ရဲသူေအာင္က ေျပာသည္။

ေရႊႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္တစ္ေနရာထဲတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ One Stop Service Centre (OSSC) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Culture Valleyတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ကဖြင့္လွစ္ခဲ႔ၿပီး အဆိုပါဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာအႀကီးမားဆံုးျပႆနာျဖစ္တဲ့ Trade Deficit (ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ) ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေရႊေတြသည္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္နဲ႔ႏုိင္ငံျခားကို   ေရာက္သြားၿပီးေတာ႔မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ အေနန႔ဲ၀င္လာႏုိင္တဲ႔အေနအထားမရွိပါဘူး။ ထိုအေျခအေနမွာ OSSC ကေန တရား၀င္ Export (တင္ပို႔) ပုိ႔မယ္ဆိုရင္သူသည္ Export မွာ ၀ % AV ၂ % ေလာက္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတရား၀င္ေငြေတြအကုန္လုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာအေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ႔မွ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ Trade Deficit (ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ) ကို၀င္ေရာက္ပံ႔ပိုးေပးႏုိင္မယ္ဆုိတဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ရဲ႕ Vision Statement ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာေရႊလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလိမိတက္၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာရဲသူေအာင္က ေျပာသည္။

OSSC အေနျဖင့္ ေ႐ႊႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္းျပပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တရား၀င္ေရႊေစ်းကြက္ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ OSSC မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ႔ေရႊမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စက္မ်ားျဖင့္သတ္မွတ္ကာ ႏုိင္ငံတကာသို႔တင္ပုိ႔သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေရႊအရည္အေသြးတိုင္းတာရာတြင္ သိပ္သည္းဆတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိင္းတာျခင္းဟူ၍ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိေနၿပီး အဆိုပါနည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးျဖင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မည့္ေရႊမ်ားကို တိုင္းတာသြားမည္ဟု သိရသည္။

"ေရႊစမ္းတဲ႔စက္ကအစ ေက်ာက္မ်က္ရတနာစမ္းတဲ႔စက္ကအစ ျမန္မာႏုိင္ငံတင္မဟုတ္ပါဘူး။ နုိင္ငံတကာမွာပါ အဆင့္ျမင့္ဆံုး စက္ေတြေဆာင္ရြက္ထားတာရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း third party ကုမၸဏီတစ္ခုကေနၿပီးေတာ႔ အကူညီေတာင္းၿပီး လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စက္ေတြနဲ႔စမ္းမွထြက္လာတဲ႔အေျဖဟာ ႏုိင္ငံတကာလက္ခံမွာေပါ့။ အန္ကယ္တို႔ မျဖစ္ခ်င္ဆံုးက အန္ကယ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ စမ္းလိုက္တယ္ဆိုပါစို႔။ ဒီေရႊက ၉၉ % ရွိပါတယ္လို႔ စမ္းလိုက္တဲ႔ဟာ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာခင္ဗ်ားတို႔စမ္းတာ ၉၉ % ပဲ ဒီမွာ ၉၈ % ပဲရွိတယ္။ ဒီလိုအျငင္းပြားမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္တိက်တဲ့ စက္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္" ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

ေရႊတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ရန္ စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ ေရႊတင္ပုိ႔မႈ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊပမာဏနည္းပါးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း ယင္းေကာ္မတီမွ ေန႔စဥ္ လိုင္စင္မ်ားကို စိစစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ျမန္မာ႔ေရႊမ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ Exchange ႏွင့္ Logistic ကုမၸဏီ ၁၄ ခုခန္႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ႔ေရႊမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ စကၤာပူႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၈၃.၃၁၉ သန္း ႏွင့္ သြင္းကုန္ ၆၄၄၂.၇၃၁ သန္း ရွိေနသည္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ားမွာ ပို႔ကုန္ပမာဏထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅၉.၄၁၂ သန္း ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။