ပလတ္စတစ္အခြံၿမိဳခ်မိ၍ ၾသစေၾတးလ်ပင္လယ္လိပ္မ်ား ေသဆုံး

.

စက္တင္ဘာ ၁၄ ။        ။ ပင္လယ္လိပ္တစ္ေကာင္ဟာ ပလတ္စတစ္အခြံတစ္ခုကုိ ၿမိဳခ်မိရုံနဲ႔ ေသဆုံးႏုိင္ေျခ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် သိပံၸပညာရွင္ေတြက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ပင္လယ္လိပ္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ၀မ္းဗုိက္ထဲမွာ ပလစ္စတစ္အခြံ ၁၄ ခုရွိေနရင္ေတာ့ ေသဆုံးႏုိင္ေျခ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“တကယ္ေတာ့ ပလစ္စတစ္အခြံတစ္ခုထဲနဲ႔တင္ လိပ္ေသသြားႏုိင္တယ္။”လုိ႔ Sunshine Coast တကၠသုိလ္ရဲ႕ ေဒါက္တာ ေကသီေတာင္းစန္ကေျပာပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေကသီေတာင္းစန္ဟာ ၾသစေၾတးလ်ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ပင္လယ္လိပ္အေကာင္ေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ေသဆုံးရမႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သုေတသနလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“တခ်ိဳ႕လိပ္ေတြက ပလတ္စတစ္အခြံၿမိဳမိတာနဲ႔ ေသကုန္တာ။ အူေတြေပါက္ရင္ေပါက္၊ မေပါက္ရင္ အူထဲမွာ အဲဒီပလတ္စတစ္က သြားပိတ္ေနတာ။”လုိ႔ ေကသီေတာင္းစန္ကေျပာပါတယ္။

တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာအရ ပင္လယ္လိပ္ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ ပလတ္စတစ္ေတြ စားေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြထဲမွာ ပလတ္စတစ္တန္ခ်ိန္ ၈ သန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

အဆုိပါအေျခအေနအတုိင္းသာ ဆက္သြားေနရင္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြထဲမွာ ငါးေတြထက္ ပလတ္စတစ္ေတြက ပုိမ်ားေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးခဲ့ပါတယ္။