လူငယ္နဲ႔စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

 

ဒီကေန႔ေတာ့ ဟိုေန႔ကရပ္ထားခဲ့တဲ့ေနရာကေန ဆက္မသြားေသးဘဲ စိတ္အေညာင္းေျပရေလေအာင္ အဓိပၸါယ္မသဲကြဲေစတဲ့ ၀ါက်မ်ားအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ဒီကေန႔ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္မွာ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေန႔စဥ္လိုပဲ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ စကားေျပတခ်ိဳ႕အေပၚမူတည္ၿပီးမွ ေျပာဖို႔စဥ္းစားမိတာပါ။

ေအာက္က ၀ါက်ေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အရုပ္ဆိုးေသာ ေဒၚျမခင္၏သမီးသည္ ငါတို႔ရပ္ကြက္တြင္ေနသည္။

ဒီ၀ါက်မွာ ျပဆိုလိုတဲ့နာမ္နဲ႔ အဲဒီနာမ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ နာမ၀ိေသသနပုဒ္ နီးနီးကပ္ကပ္ထားၿပီးမေရးလို႔ ၀ိ၀ါဒမကြဲျဖစ္ေစတဲ့၀ါက်သက္ေရာက္ေနတာ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ အရုပ္ဆိုးေသာ ဆိုတဲ့နာမ၀ိေသသနစကားလံုးဟာ သမီးရဲ႕ေရွ႕မွာထားေရးမွအဆင္ျပ သဲကြဲသြားေစမွာပါ။

ေနာက္တခါ “ရင့္ေရာ္လွသည့္ အဖိုးအိုတစ္ဦး၏သမီး” ဆိုတဲ့၀ါက်မွာလည္း စဥ္းစားရခက္ေစတဲ့အေရးအသားျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စာေရးသူ ျပဆိုလိုတဲ့သူက အဖိုးအိုရဲ႕သမီးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျပဆိုလိုတဲ့သမီးရဲ႕ေရွ႕မွာ ရင့္ေရာ္လွသည့္ ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုကပ္ထားၿပီးေရးမွျဖစ္မွာပါ။ အဖိုးအိုဆိုကတည္းက ရင့္ေရာ္ေနမွာအမွန္ျဖစ္ေတာ့ အခုေရးသလို ရင့္ေရာ္ေနေသာကုိ အဖိုးအိုရဲ႕ေရွ႕မွာသြားထားလိုက္ေတာ့ စာဖတ္သူက ရင့္ေရာ္ေနေသာဆိုတဲ့နာမ၀ိေသသနဟာ အဖိုးအုိကိုပဲရည္ညြန္းတာျဖစ္တယ္လို႔ အလြယ္တကူေကာက္ယူသြားေစေတာ့မွာပါ။

တခါတုန္းက က်ေနာ္ ဥပမာေပးခဲ့တာရွိပါတယ္။ “ရုတ္မာရက္စက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဆန္႔က်င္သည့္ စစ္ဏာရွင္တို႔သည္” ဆိုတဲ့နာမ၀ိေသသပုဒ္အထားအသိုမွားတဲ့၀ါက်မ်ိဳးပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ လွပေသာအဖိုးအို၏သမီး လို႔ေရးရင္လည္း အဆင္မေျပလွသည္ကုိေတြ႕ရဦးမွာျဖစ္သည္။ လွပေသာဆိုတဲ့နာမ၀ိေသသနစကားလံုးဟာ သမီးကိုရည္ညႊန္းတာျဖစ္ေပမယ့္ လွပေသာဆိုတဲ့နာမ၀ိေသသနစကားလံုးကို အဖိုးအိုရဲ႕ေရွ႕မွာကပ္ထားေသာလိုက္တာမို႔ ဒီအတိုင္း ၀ါက်ဖြဲ႔ထံုးအရဆိုပါက အရုပ္ဆိုးသူဟာ အဖိုးအိုသာလ်င္ျဖစ္ေနေတာ့မွာပါပဲ။ ဒီလိုနာမ၀ိေသသနအထားအသိုအမွားေတြဟာ လြယ္သလိုလိုနဲ႔ အမွားမ်ားလွတဲ့ အေရးအသားေတြပါပဲ။

အဲသလို နာမ၀ိေသသနပုဒ္ အထားအသုိမွားၿပီးေရးတတ္တဲ့၀ါက်မ်ိဳးက “နာမ္တစ္ခုထက္ပိုၿပီးေရးရတဲ့ ၀ါက်မ်ိဳးေတြ”မွာႀကံဳရတတ္တဲ့အမွားမ်ိဳးပါပဲ။ နာမ္ႏွစ္ခုပါတဲ့၀ါက်ျဖစ္ေတာ့ကာ နာမ၀ိေသသနပုဒ္ကို သူ႔သက္ဆိုင္နာမ္ရဲ႕ေရွ႕မွာကပ္မထားမိလို႔ နာမ၀ိေသသနပုဒ္ အထားအသိုမွားလို႔ အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးေစတဲ့ ၀ါက်ေတြျဖစ္လာတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါက နာမ၀ိေသသနပုဒ္ ပုဒ္ထားအမွားေပါ့။

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခု ဆက္သြားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

“ကိုးတန္းအခန္းထဲက အသက္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ား အတန္းထဲက ခဏထြက္ပါ”ဆိုတဲ့ ၀ါက်ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ေနာက္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားဆိုတဲ့စကားလံုး ကပ္ပါလာတဲ့ုအျပင္ ႏွင့္ ဆိုတဲ့စကားဆက္ပါထည့္ေရးလိုက္ေတာ့ အတန္းခန္းထဲက ထြက္ဖို႔အေျပာခံရသူေတြထဲ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္နည္းတူ အသက္အရြယ္အကန္႔အသတ္မထားဘဲ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးလည္းပဲ အတန္းထဲက ခဏထြက္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေစတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါလည္း အဲဒီ နာမ၀ိေသသနပုဒ္ အထားအသိုအမွားေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္မရွင္းျဖစ္ရတဲ့ ၀ါက်ပါပဲ။

ကဲေနာက္ထပ္ ၀ါက်တစ္ခုဆက္ၾကရေအာင္ပါ။

ဆရာမသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အတန္္းခန္းထဲတြင္ ရန္မျဖစ္ရန္ ဆံုးမ၏။

ဒီ၀ါက်က ဘာကိုဆိုလုိပါသလဲ။ ေရးထားတဲ့အေနအထားအရဆိုလ်င္ေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ား ရန္ျဖစ္ခ်င္လ်င္ အတန္းခန္းထဲတြင္ရန္မျဖစ္ၾကဘဲ အတန္းခန္းအျပင္ဘက္တြင္ေတာ့ ရန္ျဖစ္လို႔ရသည္လို႔ ဆိုလိုေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါလည္း အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးေစတဲ့ ၀ါက်အမ်ိဳးအစားပါပဲ။ ဒါကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ႀကိယာပုဒ္ေရွ႕မွာ ႀကိယာ၀ိေသသနပုဒ္ကိုကပ္မထားဘဲေရးလို႔ အခုလို အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးသြားေစတဲ့ ၀ါက်ျဖစ္သြားရတာပါပဲ။ အမွန္အားျဖင့္ ဆရာမသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရန္မျဖစ္ရန္ အတန္းခန္းထဲတြင္ ဆံုးမသည္ လို႔ေရးရမွာပါ။ အထူးျပဳလိုတဲ့ဆရာမေရွ႕မွာ သက္ဆုိင္ရာေနရာျပပုဒ္ကို ကပ္မထားလို႔ အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးသြားရတဲ့ ၀ါက်ပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ ၀ါက်တစ္ခု။

မိခင္သည္ ေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ ငိုေကၽြးေနေသာ သားငယ္ကုိ မခ်ီႏိုင္ေသးပါ။

ဒီစာေၾကာင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာနာမ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာႀကိယာ ကပ္မထားလို႔ အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးေစတဲ့၀ါက်ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ မိခင္က ေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ သားငယ္ကိုမခ်ီႏိုင္ျခင္းေလာ၊ ေနမေကာင္းသူမွာ မိခင္ေလာ သားငယ္ေလာ၊ ေတြးရခက္ေစတဲ့ ၀ါက်ပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးေစတဲ့ ၀ါက် ရွိပါေသးတယ္။

ကား ႏွင့္ လူကုိ ေခၚပါ။

ဒီ၀ါက်မွာ အဓိပၸါယ္ တမ်ိဳးမက ေကာက္ယူလို႔ရေနတာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ “ႏွင့္” ဆိုတဲ့စကားလံုးက ကားေကာ လူပါ ေခၚဖို႔ေျပာဆုိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေစတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေမာင္ျမ ႏွင့္ ေမာင္လွ လုိ႔ေျပာလ်င္ ေမာင္ျမေကာ ေမာင္လွေကာ ႏွစ္ဦးစလံုးကုိရည္ညႊန္းလိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ႏွင့္ ဆိုတဲ့စကားလံုးက ပုိင္ဆိုင္ျခင္းကိုျပတဲ့သေဘာေနရာမွာလည္း အသံုးျပဳလို႔ရတာျဖစ္လို႔ ေခၚခိုင္းတာဟာ ကားပိုင္တဲ့ ကားရွိတဲ့လူကိုပဲ ေရႊးေခၚခုိင္းတဲ့သေဘာလည္း သက္ေရာက္ေနေစျပန္္ပါတယ္။လူေကာကားေကာ ေခၚခုိင္းတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနေစျပန္ပါတယ္။

ကဲ ဒီကေန႔လည္း ဒီေနရာမွာခဏနားရပါဦးမယ္။

မနက္ျဖန္ၾကမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ၾကြယ္၀ လွပႏိုင္ၾကပါေစ။