၂၁ ပင္လံုအၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တိုက္ပြဲ ၁၅ ႀကိမ္ထိျဖစ္ပြား

.

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ။         ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ ဇူလိုင္လအတြင္း က်င္းပခဲ႔သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ (တတိယ အႀကိမ္) အစည္းအေ၀းၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (TNLA) တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ၁၅ ႀကိမ္ထိ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

 တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ TNLA တည္ရွိရာေတာတြင္းအထိ လုိက္လံထုိး စစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ဟု TNLA ဘက္မွ ေျပာဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ မုိင္ေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ နမ့္ဖိတ္ေက်းရြာႏွင့္ လြယ္ပန္တန္ေက်းရြာၾကား စုစုေပါင္း ၅ နာရီၾကာသည္အထိ တိုက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း TNLA ဘက္မွ ထုတ္ျပန္သည္။

 “ ဒီလ (ၾသဂုတ္လ) ထဲမွာေတာ့ တိုက္ပြဲက ၆ ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ရွိၿပီ ” ဟု TNLA  ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴး တာအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ TNLA သည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိ ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားၾကသည္။

 အဆိုပါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေထာင္ခ်ီမွာ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

 တအာ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ TNLA သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္းမရိွဘဲ '၀'အဖြဲ႔ (UWSA) ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။