စြန္႔ပစ္ခံ ေ႐ႊငါးေလးေတြကို ေခၚေမြးေပးထားတဲ့ ျပင္သစ္ ငါးျပတိုက္

.

ၾသဂုတ္ ၁၉ ။             ။ ေခြးေတြ၊ေၾကာင္ေတြလိုပဲ ေရႊငါးေလးေတြဟာလည္းပဲ တစ္ခါတစ္ရံ ေႏြရာသီလို ကာလမ်ဳိးမွာ စြန္႔ပစ္ခံရမႈမ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ဳိး ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူေတြရဲ႕ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ေရႊငါးေလးေတြကို ေခၚယူကယ္ဆယ္ဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕က ငါးျပတိုက္တစ္ခုမွာေတာ့ ေရႊငါး ခုိလႈံရာစခန္း ဆိုၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားရွိထားပါတယ္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ခရီးေ၀း အခ်ိန္အၾကာႀကီး သြားရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေရႊငါးေလးေတြကို ဆက္မေမြးႏိုင္ေတာ့တဲ့သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစေအာင္လို႔ ယင္း  ေရႊငါး ဥယ်ာဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ေရႊငါး ဥယ်ာဥ္မွာေတာ့ ပိုင္႐ွင္ျဖစ္သူေတြ လာအပ္တဲ့ ငါးေလးေတြကို အခေၾကးေငြမယူဘဲ ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ေမြးျမဴေပးထားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။