ကတိက၀တ္အတုိင္း မတည္လို႔ဆိုၿပီး မေလး႐ွားမွာ အစုိးရကုိ ဆႏၵျပ

.

ၾသဂုတ္ ၁၉ ။         ။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာ လက္႐ွိ အာဏာရ Pakatan Harapan (ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မဟာမိတ္) ညြန္႔ေပါင္း အုပ္စုအေနနဲ႔ ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္အတုိင္း ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီး ဆႏၵျပသူတစ္ခ်ဳိ႕က ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုဆိုရင္ မေလး႐ွား အာဏာရ Pakatan Harapan ပါတီ ႏိုင္ငံမွာ အာဏာရလာတာဆိုရင္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္လာခ့ဲခ်ိန္မွာ ကတိက၀တ္အမွားေတြသာ ေပးထားခဲဲ့တယ္ဆိုၿပီး ဆႏၵျပ အုပ္စုတစ္စုက ကြာလာလမ္ပူ ၿမိဳ႕အနီး Petaling Jaya ၿမဳိ႕က စုေ၀းပြဲတစ္ခုမွာ ဆုိင္းပုဒ္ကုိင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ လက္႐ွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ မုိဟာမက္ရဲ႕ Pakatan Harapan မဟာမိတ္အုပ္စု အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံကုိ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ႀကီးစိုးေနခဲ့တဲ့ (Barisan Nasional-BN) ပါတီကို အေရးနိမ့္သြားေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။