မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေစ်းမ်ားကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ရန္ စစ္ေဆး

.

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေစ်းမ်ားအားလံုးကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ရန္ ဇူလိုင္လေနာက္ဆံုးအပတ္မွ စတင္၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (မႏၱေလးဌာနခြဲ)မွ သိရသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး အဆိုပါ ေစ်းမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းမ်ားကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

'' မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွရွိတဲ့ ေစ်းအားလံုးကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ဖို႕ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ နဲ႕ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (မႏၱေလးဌာနခြဲ) ပူးေပါင္းၿပီး ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္ကစၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ '' ဟု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (မႏၱေလးဌာနခြဲ) ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

(၁) ျပည္သူလူထု၏ေန႔စဥ္စားသံုးေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈရွိေစေရး (၂) မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္အား ဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ စံျပေစ်းတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစေရး (၃) မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိအျခားေစ်းမ်ားတြင္လည္း ဆိုးေဆးမ်ားကင္းစင္လာေရး၊ (၄) အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ဆိုးေဆးမ်ား ကင္းစင္လာသည္နွင့္အမွ် ျပည္သူမ်ား၏ လူသက္တမ္းပိုမိုတိုးတက္လာခ်ိန္တြင္ ေစ်းသည္မ်ား၏ စီးပြားေရးလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလး ေစ်းခ်ဳိေတာ္ကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းအျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ (၂၀၁၆) မတ္လမွ စတင္၍ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္(၂၅)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာ ေစ်းအျဖစ္ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ကို ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။