ႏွစ္ ၃၈၀၀ ရွိ ႐ုပ္လုံး႐ုပ္ၾကြေတြနဲ႔ နံရံ ပီ႐ူးမွာ ေတြ႔ရွိ

.

လီမာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ။       ။ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ ဗဟုိပစိဖိတ္ကမ္းေျခေဒသက ေရွးေဟာင္းသုေတသန လုပ္ကြက္မွာ ႏွစ္ ၃၈၀၀ ရွိ ႐ုပ္လုံး႐ုပ္ၾကြေတြနဲ႔ နံရံတစ္ခုကို ေတြ႔ရိွေၾကာင္း တူးေဖာ္ေရးဒါ႐ုိက္တာ ႐ုရွ္ရွာဒီက ေျပာပါတယ္။

႐ုပ္လုံး႐ုပ္ၾကြေတြဟာဆုိရင္ လူေလးဦးရဲ႕ ဦးေခါင္းေတြျဖစ္ၿပီး မ်က္လုံးမွိတ္ထားလ်က္ ယွဥ္လ်က္ရွိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမြနဂါးႏွစ္ေကာင္ဟာလည္း ဒီဦးေခါင္းေတြကို ပတ္ေခြထားၿပီး ငါးခုေျမာက္ ဦးေခါင္းတစ္ခုပုံစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ငါးခုေျမာက္ လူမဟုတ္တဲ့ ဦးေခါင္းပုံဟာဆုိ နတ္ဘုရားမ်ဳိးေစ့ကို ကိုယ္္စားျပဳထားတာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

ေနလွမ္းအုတ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဒီနံရံဟာဆိုရင္ ဗီခ်ာမာၿမိဳ႕က အေဆာက္အအုံတစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီခ်ာမာၿမိဳ႕ဟာ ငါးဖမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အေမရိကားမွာ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ကာရယ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာရယ္လူအသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ လီမာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္ ၁၈၀ ကီလိုမီတာက ဆူပီေတာင္ၾကားမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔က ေပၚထြန္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။