ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တစ္ကမာၻလုံးအေထာက္အပံ့ကို ေတာင္းဆိုၿပီး ၿဗိတိန္မွာ လမ္းေပၚ ဖိနပ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ စီခင္း

.

လန္ဒန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ။          ။ လန္ဒန္က ၀တ္စ္မင္စတာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႀကီးေရွ႕မွာေတာ့ ဖိနပ္ေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာ စီခင္းထားတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူေတြကို ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္ ကမ္ပိန္းတစ္ရပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ခုလို ဖိနပ္ေတြ စီခင္းထားတာပါ။

ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈစြာ လက္တြဲၿပီး ၿဗိတိန္အႏွံ႔ ခရီးမိုင္ တစ္သိန္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ခု ကမ္ပိန္းကို ကက္သလစ္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအဖြဲ႔ CAFOD အဖြဲ႔နဲ႔ ကက္သလစ္လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ျမင္ကြင္းအျဖစ္ ဒီ ဖိနပ္ေတြဟာ ခရီးအတူထြက္ျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာမွာ သက္၀င္မွာ ျဖစ္တယ္။”လို႔ CAFOD က တြစ္တာမွာ ေရးသားပါတယ္။

လာမယ့္လမွာ က်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ေထာက္ပံ့မယ့္ ကမာၻ႔လုံးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။