ပညာေရးေကာလိပ္၏ စြန္႔လႊတ္ယာေျမမ်ားရရိွေရး အေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ရဟု မေကြး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

.

ၾသဂုတ္ ၁၆ ။         ။ ပညာေရးဌာနပိုင္ ယာေျမဧက ၅၀ ေက်ာ္ကို စြန္႔လႊတ္ေျမအျဖစ္ရရိွေရးအတြက္ အေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ရေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာသည္။

“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္မစြန္႔လႊတ္ခ်င္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း လယ္သမား၊ ယာသမား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျပန္ရရွိဖို႔ တာဝန္ရွိသူေတြအားလံုး ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားခ့ဲရပါတယ္”ဟု မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ပညာေရးေကာလိပ္(မေကြး)မွ ျပန္စြန္႔လႊတ္သည့္ ယာေျမ ဧက ၅၀ ေက်ာ္အား ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ ၃ မ်ားကုိ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ မႀကီးကန္ေက်းရြာရွိ ေအးေစတီဘုရားဓမၼာရံုတြင္ မူလေတာင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပညာေရးေကာလိပ္(မေကြး)မွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးကန္အုပ္စု ႏြားကူးေက်းရြာမွေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆားေရႊကင္း ရပ္ကြက္မွေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမမ်ားကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဧက(၁၀၀ ဒႆမ၃၁) ကို သိမ္းဆည္းခ့ဲၿပီး ယခု အခ်ိန္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အမွန္တစ္ကယ္အသံုးျပဳထားသည့္ ဧက ၅၀ ကိုသာ အသံုးျပဳ၍ က်န္သည့္ ယာေျမဧက(၅၀ဒႆမ၃၁) ဧကကို ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိုးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္ေမာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အဆိုပါယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံ(၃)ေပးမည့္ ယာေျမဧက (၅၀ဒႆမ၃၁ဧက)ကို ေတာင္သူ(၂၇)ဦး အားေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (၆ ဒႆမ ၆၃ဧက)မွာ ေတာင္သူသံုးဦးအျငင္းပြားမႈရွိေနသျဖင့္ တရားရံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေက်ာင္းအတြင္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳေျမမွာ(၂ဒႆမ ၁၁ဧက) အသံုးျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ (၄၁ ဒႆမ ၅၇ ဧက)ကို ေတာင္သူ (၂၄) ဦးထံ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ မ်ားေပး အပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ရေတာင္သူတစ္ဦးက “သိမ္းဆည္းၿပီး အခ်ိန္ကအတိုင္ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ပိုလွ်ံတ့ဲ ယာေျမေပၚမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါတယ္။ ကိုယ့္ယာေျမ ကိုယ္လုပ္တာကို တစ္ဧက ၆၀၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ၿပီး လုပ္ခ့ဲရတာပါ။ လုပ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာလည္း အခု လုပ္လုပ္၊ အခု မလုပ္နဲ႔ မလုပ္နဲ႔ နဲ႔ စိတ္ေအးလက္ေအး လုပ္ခ့ဲရတာ မရွ္ိပါဘူး။ အခု တိုင္းအစိုးရက ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ပံုစံ(၇) လုပ္ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ဝမ္းသာရပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

“အခုက ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံ (၃) ေပးတာပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ရရွိဖို႔ ပံုစံခြန္ေတြေပးအပ္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ”ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၃)ေပးအပ္ပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ေဌး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေတာင္သူမ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲ သည္။