ေနခ်င္စရာအေကာင္းဆံုး ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စာရင္းမွာ ဗီယင္နာ ထိပ္ဆံုးက ရပ္တည္

.

 

ၾသဂုတ္ ၁၄ ။           ။ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယင္နာ ကေတာ့ ယခုအခါ မဲလ္ဘုန္း ကိုေက်ာ္ၿပီး ကမၻာေပၚက ေနခ်င္စရာ အေကာင္းဆံုး ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း Economist Intelligence Unit က တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေနက် စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။

ဒါဟာ ၾသစေၾတးလ် ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ဦးေဆာင္ထားမႈကို ရပ္တန္႔ေစခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ေနခ်င္စရာအေကာင္းဆံုး ၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းမွာ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ထိပ္ဆံုးေနရာကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ် ကမ္း႐ုိးတန္းၿမဳိ႕ မဲလ္ဘုန္းကေတာ့ ယခု ႏွစ္မွာ ဗီယင္နာ ရဲ႕ ေက်ာ္တက္ျခင္းကို ခံလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၁၄၀ တို႔ကို လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ စတဲ့ အခ်က္ေတြအေပး မူတည္ၿပီး အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 ယခုႏွစ္ စာရင္းမွာေတာ့ ဂ်ပန္ရဲ႕ အုိဆာကာ က နံပါတ္သံုးေနရာမွာ လည္းေကာင္း၊ ကေနဒါရဲ႕ ကာလ္ ဂယ္ရီက နံပါတ္ေလးနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ ဆစ္ဒနီ က နံပါတ္ငါး စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ရပ္တည္ေနပါတယ္။