အစိုးရက ျပည္နယ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴထားသည္ဟု ေဝဖန္သည့္အမတ္ သတိေပးခံရ

.

 ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။        ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရ အစိုးရမ်ားက ျပည္နယ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟု ေဝဖန္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀.၅ သန္း ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္နာယကက သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ၆ ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔တြင္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေၾကာင္းကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က “ျပည္နယ္ေတြအတြက္ သိပ္ကုိနည္းပါတယ္။ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘာသေဘာလဲဆုိတာကို ရွင္းလင္းဖုိ႔ လုိ အပ္လာၿပီၿဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

အထက္ပါ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းယူမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ၇ႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးရလဒ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး ၃ ခုျဖစ္ေသာ မႏၱေလး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔က ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ မိုးစပါးတစ္ခုထဲသာ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ၿပီး သီးထပ္၊ သီးညွပ္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသတေလွ်ာက္တြင္ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ ေရငံတားတာတမံမ်ား၊ ေရေျမာင္း၊ တူးေျမာင္း၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ သီးထပ္၊ သီးညွပ္ႏွင့္ ေႏြးစပါး စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္အျပည့္အဝရွိေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။

“ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရအစုိးရေတြက ႏွစ္ေၿခာက္ဆယ္ေက်ာ္ လစ္လ်ဴရႈခဲ့တဲ့ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေနၾကရပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖုိ႔အတြက္ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေခ်းေငြေတြနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ အေၿခခံအေဆာက္အဦေတြ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ဘယ္ေတာ့အလွည့္က်လာမွာလဲ။ ဒီအတုိင္းပဲ လစ္လ်ဴရႈေတာ့လား” ဟုလည္း ၎က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ “ေၾကြးတင္ရင္ ဘုရင္ဆပ္” ဆိုသည့္ စကားရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေပးဆပ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရမည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရရွိသည့္ အေကာက္အခြန္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္က ထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတမ်ားလည္း မ်ားစြာပါဝင္ေနသည္ကို သတိျပဳၾကရန္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေပးဆပ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးခံစားေနမႈ ရေနသူမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း” ဟူ၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ဦးတီခြန္ျမတ္ က သတိေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ထပ္မံက်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀ ဦးကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ ၆၃(စ)ျဖင့္ ၿငိစြန္းေနေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသည္။

“မိမိရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားဟာ ေဆြးေႏြးဆဲအဆိုနဲ႔သာ အဓိက အတိအက် သက္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္္ပါတယ္။ ေနာင္တြင္ ဂ႐ုျပဳဖို႔ သတိေပးလိုပါတယ္။ မိမိတို႔ရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးဟာ မညီမမွ် ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွာ သီးျခားေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ကမူ ၎အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အတြက္ နစ္နာခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းမႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီး တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

“ေျပာသင့္တာကို လႊတ္ေတာ္မွာ မေျပာရင္ ဘယ္မွာ သြားေျပာမလဲ။ ျပည္နယ္အတြက္ နစ္နာတာကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာတာကို ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္ဆိုတာက သဘာဝေတာ့ မက်ဘူး။ တစ္ကယ္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ ညွိစြန္းတယ္ဆိုရင္ သူ ေျပာတဲ့ဥပေဒဟာ လြဲေနၿပီ။ ဒါပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀.၅ သန္း ေခ်းယူရန္ကိစၥအေပၚ ဩဂုတ္လ ၁၅ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကျငာထားသည္။

“အဲ့ဒီ ေခ်းေငြကို ဆပ္မယ့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ျပည္နယ္ကရတဲ့ အခြန္ေကာက္တယ္။ သယံဇာတ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေငြ၊ အဲ့ဒီ ဆပ္တဲ့အထဲမွာ ပါတယ္။ ခံစားခြင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစားခြင့္ မရွိဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေပးဆပ္ေနတဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရယူခံစားေနတဲ့ လူေတြ မဟုတ္ဘူး။  ဒါကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးနဲ႔ နာယကႀကီးအပါအဝင္ အကုန္လံုး သိထားဖို႔လိုတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖဆိုသည္။