ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလ်င္အျမန္စတင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သေဘာတူ

.

Photo - AFP

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ။            ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ စတင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက သေဘာတူလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာမြတ္အလီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့အၿပီး အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ထြက္ေျပး သြားသူမ်ားကို မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တိုက္႐ိုက္ အဆက္အသြယ္မႈ ျပဳႏိုင္မည့္ HOTLINE တစ္ခုထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ပါရိွသည္။

ယင္းအျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူထားသည့္ စိစစ္ေရးပံုစံမ်ားကို ေကာ့(ဇ္)ဘဇားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူမ်ားထံျဖန္႔ေဝၿပီး ပုံစံမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္နက္ ျခံစည္းရိုးအၾကား ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားေပးအပ္ေရးကို သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရဘက္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက စနင္လက္ခံရန္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွစ္ခုအၾကား အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈမွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္  ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း ျဖစ္ကာ ယခုလိုေတြ႕ဆံုၿပီး  အလ်င္ျမန္စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။